xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ ป.ป.ส.คนใหม่ มอบนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด งบปี 64 เน้นเจตจำนงสุจริต-โปร่งใส

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - “วิชัย ไชยมงคล” เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ มุ่งเน้นลดคดียาเสพติดทุกมิติ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน พร้อมนำองค์กรไร้ทุจริต

วันนี้ (5 ต.ค.) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีงบประมาณ 2564 โดยมี พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล, พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์, นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส.เข้าร่วม

นายวิชัยกล่าวว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ รวมถึง ข้อสั่งการของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการปราบปรามและทลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ส.เดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน ป.ป.ส.ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครอบคลุมทุกมิติ ดังนี้

นายวิชัยกล่าวอีกว่า ด้านการปราบปราม เน้นใช้ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 โดยจับกุมดำเนินคดีผู้สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ สืบสวนขยายผลการจับกุมไปสู่เครือข่ายนักค้ายาเสพติดที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในกรณีที่เป็นคนไทยหรือผู้มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยที่ไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร พร้อมยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด โดยนำเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการสืบสวนสอบสวนทางการเงินของนักค้ายาเสพติด เพื่อให้สามารถตัดวงจรการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อลดทอนศักยภาพ ความสามารถ และพื้นที่การผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการลักลอบลำเลียงสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์

นายวิชัยกล่าวต่อว่า ด้านการป้องกันยาเสพติด มุ่งเน้นป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกระดับ ทุกช่วงวัย เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยอาศัยการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์ อีกทั้งจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรจุความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา ที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชน นำไปสู่การไม่มีผู้เสพหน้าใหม่ ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้อย่างยั่งยืน ส่วนด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพจะประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการบำบัดรักษาโดยชุมชน ซึ่งจะดำเนินการด้วยการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสพ เปิดเผยตัวและเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม รวมถึงดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องและไม่กลับไปเสพซ้ำ

“สำหรับในด้านอื่นๆ เช่น นโยบายพืชเสพติด อาทิ พืชกระท่อม ได้นำร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดเข้าพิจารณาเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เสนอร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม เพื่อจะปลดล็อกพืชกระท่อมไม่ให้อยู่ในยาเสพติดประเภท 5 แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และด้านเศรษฐกิจ โดยทำการศึกษาวิจัยรองรับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ และปัญหาต่อสังคมในระยะยาว”

พร้อมกันนี้ นายวิชัยได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยได้กำหนดนโยบายการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกระดับต้องมีบทบาท และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งในการเอื้อประโยชน์ และไม่ให้เกิดทุจริตเชิงนโยบาย รวมถึงมีการดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...