xs
xsm
sm
md
lg

ปปง.อายัดทรัพย์คดีแชร์ FOREX-3D และ NICE REVIEW เพิ่ม กว่า 270 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ปปง. มีมติสั่งตรวจสอบทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และเว็บพนันออนไลน์ พร้อมยึดอายัดทรัพย์คดีแชร์ FOREX-3D และ NICE REVIEW เพิ่มเติม รวมมูลค่ากว่า 270 ล้าน

วันนี้ (14 ก.ค.) พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า คณะกรรมการธุรกรรมในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563 ได้มีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จำนวน 3 รายคดี ได้แก่ 1. คดี นายสุนทร มาเยอ กับพวก เป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดและฟอกเงินข้ามชาติของ “นายเชี่ยงมา” หรือ “เฮียช้าง” นักธุรกิจชาวจีน โดย นายสุนทร เป็นผู้ขับรถขนยาเสพติดจำนวน 9,400,000 เม็ด และได้หลบหนีไปในพื้นที่ จ.เชียงราย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดอายัดยาเสพติด รถยนต์กระบะ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่า มีเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาท โอนเงินเข้าออกบัญชีบุคคลอื่นหลายราย ซึ่งเจ้าของบัญชีที่รับโอนหรือที่โอนเข้าส่วนใหญ่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวอีกว่า 2. คดี นายอนุรักษ์ สิริเถลิงเกียรติ กับพวก เป็นผู้ดูแลจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมาย จำนวน 9 เว็บไซต์ เช่น “เฮียหนอน : เว็บแทงหวย”, “เฮียหนอน : หวยปิงปอง”, “เฮียรุ่ง : หวยออนไลน์”, “เฮียหอย : หวยออนไลน์” และมีการชักชวนให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บดังกล่าวและโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีของเว็บไซต์เพื่อเล่นการพนัน ซึ่งบัญชีที่รับโอนจะเป็นบัญชีของบุคคลที่รับจ้างเปิดบัญชี โดยจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันจำนวนหลายบัญชี โดย นายอนุรักษ์ จะจ้างบุคคลอื่นเพื่อทำหน้าที่เป็นแอดมินตอบข้อความของลูกค้าในเว็บไซต์ และทำหน้าที่ถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มตามสถานที่ที่ต่างๆ เป็นความผิดจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(9) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวต่อว่า 3. คดี นายวัชรศักดิ์ บุญยิ่งเหลือ กับพวก ได้รับการว่าจ้างจากผู้อื่นให้เป็นผู้ดูแลและจัดให้มีการเล่นการพนันทายผลกีฬา สลอตออนไลน์ และ กาสิโนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.mafia88th.com และ www.mafia650.com เพื่อพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการโฆษณาชักชวนให้ผู้สนใจเข้าไป เล่นการพนันในเว็บไซต์ดังกล่าวผ่านทางเว็บพนันอื่น เช่น www.backend.mafia.com และเฟซบุ๊ก เป็นความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(9) และเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวเพิ่มว่า คณะกรรมการยังได้มีมติให้ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมในคดีแชร์ลูกโซ่ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จำนวน 2 รายคดี ได้แก่ 1. คดี นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก หรือ “คดีแชร์ FOREX 3D” หลอกลวงโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปให้นำเงินไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (FOREX) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์ และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ 100 อีกทั้งยังมีการชักชวนผ่านระบบแนะนำสมาชิก หากสมาชิกรายใดสามารถชักชวนบุคคลอื่นมาร่วมลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 1-5 ของผลตอบแทนของสมาชิกรายใหม่ที่ชักชวนมาร่วมลงทุนทำให้มีผู้หลงเชื่อและร่วมลงทุน ต่อมาไม่จ่ายผลตอบแทนและไม่คืนเงินทุนตามที่ตกลงกันไว้ ทำให้มีผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(3) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มติคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รายการ พร้อมดอกผล (ที่ดินและห้องชุด) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 247,308,850 บาทไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

พล.ต.ต.ปรีชา กล่าวว่า และ 2. คดี บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก หรือ “คดีแชร์ NICE REVIEW” เปิดรับสมัครคนกดไลก์กดแชร์ โดยเรียกเก็บเงินค่าประกันการทำงานก่อนการทำสัญญาจ้างงาน โดยมีการโฆษณาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทว่าจะให้ค่าจ้างในอัตราที่เพิ่มขึ้น หากผู้สมัครจ่ายค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อเข้ามาสมัครและยอมจ่ายเงินค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูง เป็นเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อเข้ามาสมัครและยอมจ่ายเงินค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูงให้แก่ผู้ต้องหาเป็นจำนวนมาก ต่อมาผู้ต้องหาได้มีการจ่ายเงินค่าทำงานให้แก่ผู้สมัครล่าช้าจนมีการขอยกเลิกสัญญาจ้างงานและขอคืนเงินประกันการทำงานแต่ผู้ต้องหาไม่ยอมคืนเงินประกันการทำงานให้แก่ผู้สมัครและได้ปิดบริษัทหลบหนีไป ซึ่งพฤติการณ์เป็นความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(3) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มติคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 11 รายการ พร้อมดอกผล (รถยนต์, เงินสด,ที่ดิน และห้องชุด) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 24,208,878.74 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

“เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรรมและตัดเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิด สำนักงาน ปปง. จะเน้นการสืบสวนขยายผล เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้เกิดความเข้มข้นและเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อความสงบสุข ความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป ภายใต้ปรัชญาการทำงานที่ว่า “ทรัพย์สินใดเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สินนั้นต้องกลับคืนแผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยกฎหมายฟอกเงิน” ทั้งนี้ หากพบเห็นบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด สามารถโทร.แจ้งหรือสอบถามได้ที่ สายด่วน 1710” พล.ต.ต.ปรีชา กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...