xs
xsm
sm
md
lg

“กรมบังคับคดี” รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ประจำปี 62

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะ เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ประจำปี 62 เป็นหน่วยงานเดียวในภาครัฐจาก 7 องค์กร

วันนี้ (6 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (5 มิ.ย.) ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย น.ส.ปนัดดา สินธุวิสุทธ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และ น.ส.ศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้ารับมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตร

สำหรับการรับรางวัลองค์กรโปร่งใสในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบ หมวดที่ 2 องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม หมวดที่ 3 องค์กรให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล และหมวดที่ 4 องค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเที่ยงธรรมต่อต้าน การทุจริต และการให้หรือรับสินบน ซึ่งมีหน่วยงาน องค์กร หรือ สถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน เข้าร่วมขอรับการประเมิน โดยกรมบังคับคดีได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสตั้งแต่ปี 2559-2561 และรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียว ที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จาก 1 ใน 7 องค์กร ทั้งนี้ กรมบังคับคดียังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต แสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น...