xs
xsm
sm
md
lg

ศาลสมุทรปราการจัด “ไกล่เกลี่ยออนไลน์ ต้านภัยโควิด” 1 พ.ค.- 30 มิ.ย.นี้ ผ่านโปรแกรม “Microsoft Teams-ZOOM- LINE”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมศาลสมุทรปราการ จัด “ไกล่เกลี่ยออนไลน์ ต้านภัยโควิด” 1 พ.ค.- 30 มิ.ย.นี้ คู่ความเลือกไกล่เกลี่ยได้ 3 โปรแกรม ผ่าน “Microsoft Teams-ZOOM-LINE” พร้อมได้คืนค่าธรรมเนียม และหากถอนฟ้องยื่นคำร้องได้ทันที

วันนี้ (29 เม.ย.) นายณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดสมุทรปราการ มีความจำเป็นต้องเลื่อนคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาที่นัดพิจารณาไว้ระหว่างวันที่ 24 มี.ค.- 31 พ.ค. 2563 ออกไปรวมเป็นจำนวนไม่น้อย เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยของคู่ความตามหลัก Social Distancing และตามมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) รวมทั้งคำแนะนำของประธานศาลฎีกาซึ่งให้พิจารณาถึงความปลอดภัยของบุคลากรของศาลและคู่ความ สืบเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะเดียวกัน ก็ให้คำนึงผลเสียหายที่คู่ความอาจได้รับเพราะเหตุเลื่อนคดีไปทำให้คดีเกิดความล่าช้า

ดังนั้น เห็นว่า การที่คดีจำเป็นต้องเลื่อนออกไป อาจทำให้คู่ความได้รับผลกระทบ คู่ความในคดีเหล่านี้อาจสนใจใช้ช่วงเวลาก่อนจะถึงวันนัดพิจารณาใหม่ มายุติคดีด้วยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยใช้ระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้คู่ความสามารถตกลงเจรจากันได้โดยเห็นหน้าตา ได้ยินเสียงกัน โดยมีผู้พิพากษาหรือผู้ประนีประนอมของศาลจังหวัดสมุทรปราการ เป็นคนกลางช่วยในการเจรจา เสมือนหนึ่งอยู่ในห้องไกล่เกลี่ยของศาล ซึ่งแต่ละฝ่ายอาจอยู่ที่ทำงาน หรือที่พักอาศัยของตนเอง โดยไม่จำต้องมาพบปะใกล้ชิดกันในช่วงนี้ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมและนโยบายของประธานศาลฎีกา ข้อ 3.1 กำหนดให้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาล อีกทั้งสำนักงานศาลยุติธรรม ออกแนวปฏิบัติสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จึงจัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยออนไลน์ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 (COVID-19)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2563

นายณรัช กล่าวอีกว่า คู่ความมีโอกาสเจรจาไกล่เกลี่ยตกลงกันโดยไม่ต้องเดินทางมาศาล ซึ่งหากตกลงกันได้ โดยการถอนฟ้อง หรือทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ก็จะเป็นประโยชน์แก่คู่ความ ทำให้คดีเสร็จได้โดยเร็วไม่จำต้องรอให้ถึงวันนัด และยังเป็นการลดปริมาณคดีที่ค้างในศาลด้วย โดยเจ้าหน้าที่ศาลจะโทรศัพท์เชิญชวนคู่ความเข้าร่วมโครงการ และคู่ความที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ แล้วเจ้าหน้าที่จะประสานคู่ความเพื่อกำหนดวันเวลานัดไกล่เกลี่ยอีกครั้ง

ทั้งนี้ คู่ความสามารถเลือกไกล่เกลี่ยออนไลน์ผ่านห้องสนทนาได้ 3 ช่องทาง คือ Microsoft Teams, ZOOM Cloud Meeting และโปรแกรม LINE โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของศาลเป็นผู้แนะนำช่องทางแต่ละช่องทางตามที่คู่ความสะดวก แล้วหากคู่ความตกลงกันได้ โดยการถอนฟ้องโจทก์สามารถยื่นคำร้องขอถอนฟ้องได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางมาศาล แต่ถ้าเป็นกรณีที่คู่ความตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทฯ จะนัดวันเวลาเพื่อให้คู่ความเดินทางมาลงชื่อทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีประการสำคัญในการไกล่เกลี่ยศาลจะมีคำสั่งให้คืนค่าขึ้นศาลเป็นกรณีพิเศษยิ่งกว่าในภาวะปกติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่จำเลย

นายณรัช กล่าวอีกว่า กระบวนการไกล่เกลี่ยออนไลน์นั้นถือเป็นความลับ ห้ามไม่ให้คู่ความและบุคคลอื่นใดบันทึกภาพและเสียงในขณะเจรจาไกล่เกลี่ยอีกทั้งห้ามนำออกไปเผยแพร่ไม่ว่าช่องทางหนึ่งช่องทางใด โดยประการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย มิฉะนั้น อาจมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ที่โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ และอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลดความคิดเห็น...