xs
xsm
sm
md
lg

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการร่วมใจห่วงใยเยาวชน (All For One)

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม 
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานเปิดโครงการ "ศาลเยาวชนภาค 7 ร่วมใจห่วงใยเยาวชน (All For One)" ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี โดยในครั้งนี้ศาลเยาวชนและครอบครับจังหวัดสมุทรสาครได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนำทีมวิทยากรเข้าสร้างขวัญกำลังใจมอบความห่วงใย ใส่ใจ และอบอุ่นให้เด็กและเยาวชนด้วยรอยยิ้มท่ามกลางบรรยากาศในห้วงเวลาเดือนแห่งความรัก

วันนี้ (19 ก.พ.) นางชมพูนุท สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ได้ให้เกียรติเดินทางไปเปิดงานตามโครงการ "ศาลเยาวชนภาค 7 ร่วมใจห่วงใยเยาวชน (All For One)" ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ซึ่งวงรอบนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้พิพากษา ประธานผู้พิพากษาสมทบ ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

นางชมพูนุท กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี รวมถึงในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ได้รับความอบอุ่น รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนคณะทำงานได้รับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไข สงเคราะห์ช่วยเหลือและให้ข้อแนะนำแก่เด็กและเยาวชน ทั้งขณะที่อยู่ในศูนย์ฝึกฯ และภายหลังเมื่อได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรีไปแล้ว

"สำหรับรูปแบบของโครงการศาลเยาวชนภาค 7 ร่วมใจห่วงใยเยาวชน (All For One) ซึ่งจัดขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ซึ่งตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรักนั้น ได้เกิดขึ้นในรูปแบบของกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ จุดหมายที่ปลายฝัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขมี พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานกรรมการบริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจำกัด เป็นวิทยากรกิจกรรมในธีมงาน Live Love Learn หรือ การใช้ชีวิต ความรักและการเรียนรู้ ขณะที่ยังมี นายธนัท รัตนสิริพันธ์ หรือมาร์ค นักร้องกลุ่ม KAMIKAZE เป็นวิทยากรกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลงและแสดงดนตรี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนอีกด้วย" นางชมพูนุท กล่าว.


กำลังโหลดความคิดเห็น...