xs
xsm
sm
md
lg

"วิระชัย" วิทยุสั่งห้ามตร.รับ"แต๊ะเอีย"เฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้ ช่วงตรุษจีน

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR online - รรท.ผบ.ตร. มีวิทยุสั่งการห้ามตำรวจทั่วประเทศรับ "แต๊ะเอีย" ช่วงตรุษจีน 23-25ม.ค.และเพิ่มความเข้มในการออกตรวจตราตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในวันไหว้เทพเจ้า

วันนี้( 20 ม.ค.)ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่า พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบ.ตร. ได้มีวิทยุคำสั่ง 0007.22/56 ลงวันที่ 10 มกราคม ถึง ผบช.น.,ภ.1-9,ก.,ทท.,สตม.,ปส.,และสพฐ.ตร.,หน.ฝอ.ศปก.ตร.,ผบก.สท.,และโฆษก ตร. เรื่องการดูแลความปลอดภัยและการปราบปรามอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2563 ใจความว่า เนื่องด้วยในห้วงระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 ถึงวันเสาร์ที่ 25 มกราคม เป็นช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ตามประเพีณีปฏิบัติของคยไทยเชื้อสายจีน จะออกมาจับจ่ายใช้สอยจัดเตรียมสิ่งของเพื่อทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามความเชื่อ เดินทางไปเยี่ยมญาติ หรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่สำคัญต่างๆ รวมถึผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือบริษัทที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเชื้อสายจีนกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ เพื่อให้พนักงานหรือลูกจ้างได้พักผ่อนและเดินทางกลับภูมิลำเนา อาจส่งผลต่อการเกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีอาศัยช่องว่างในช่วงเวลาดังกล่าวก่ออาชญากรรม รวมถึงปัญหาการเกิดอัคคีภัย อันเนื่องมาจากความประมาทของประชาชนจากการจุดธูปเทียนบูชาในห้วงเทศกาลดังกล่าว

เพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำชับให้ดำเนินการดังนี้

ช่วงก่อนวันตรุษจีน ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจและฝ่ายสืบสวน เพื่อเพิ่มความเข้มในการออกตรวจตราตามสถานที่หรือตลาดที่จำหน่ายสินค้านำไปประกอบพิธีเซ่นไหว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันจ่าย (23 มกราคม) รวมทั้งเฝ้าระวังการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านจำหน่ายทอง ร้านอัญมณี ร้านสะดวกซื้อ โรงทานและบริเวณที่มีประชาชนเดินทางไปจับจ่ายใช้สอย ในวันไหว้(24 มกราคม) ให้เน้นป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งในวันดังกล่าจะมีการไหว้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณี มีการจุดธูปเทียนและเผากระดาษตามคติความเชื่อ และอาจลืมดับไฟ หรืออาจเกิดจากแรงลมพัดทำให้เกิดการติดไฟลุกลามขึ้นได้ง่าย และวันเที่ยว(25 มกราคม) ให้เน้นตรวจตราป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ โรงแรม หรือที่พักอาศัย ในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งปิดบ้าน,บริษัท,ห้างร้าน เดินทางไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์

รวมถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่สถานีตำรวจ ให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับให้บริการประชาชน ทั้งในสถานีตำรวจและนอกสถานีตำรวจเมื่อได้รับการร้องขอ และกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามมิให้มีการเรียกรับเงินแต๊ะเอียหรือประโยชน์อื่นใดมิชอบในวันตรุษจีนอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าสถานี อยู่ปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

พร้อมกับเฝ้าระวังกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มต่างชาติที่ต้องสงสัย และมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับคนเข้าเมือง รวมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างจับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด และขบวนการลำเลียงยาเสพติดที่มักจะฉวยโอกาสในห้วงเวลาดังกล่าว ลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ซึ่งเป็นแหล่งพักยาเสพติด เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้ารายย่อยทั้งในและต่างประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น...