xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป๊อก” ห่วงความปลอดภัย ปชช.ช่วงตรุษจีน กำชับป้องกันเพลิงไหม้-อุบัติเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มท.1 ห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน สั่งทุกจังหวัดเตรียมมาตราการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุ

วันนี้ (17 ม.ค. 63) ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2563 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งจะมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษด้วยการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง และจุดประทัดตามศาลเจ้า อาคารในย่านธุรกิจ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และบางพื้นที่อาจมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง จัดงานเฉลิมฉลอง อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ รวมถึงเทศกาลตรุษจีนยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบก และทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุจากการจราจรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว จึงได้สั่งการไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครดำเนินมาตรการ 3 ด้าน คือ 1) มาตรการด้านการเตรียมความพร้อม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำรวจ ตรวจสอบ ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย ในจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับทะเล เข้มงวดตรวจตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสารที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่าย และให้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบสื่อสาร ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา ร่วมเฝ้าระวังสถานที่ และกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น การจุดประทัด ดอกไม้เพลิง ร่วมตรวจสอบความปลอดภัยเรือโดยสาร โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร สถานที่ริมน้ำ และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย และจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยและไฟฟ้าส่องสว่างเตรียมความพร้อมในพื้นที่ หรือชุมชนแออัดที่มีความเสี่ยงภัย พร้อมปฏิบัติงานได้ในทันทีที่เกิดภัย และให้จัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อย และเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนและสถานที่ท่องเที่ยว 2) มาตรการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกจังหวัดสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัด ตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยง่าย และสร้างความตระหนักถึงภัยอันตราย และบทลงโทษทางกฎหมายกรณีการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน และ 3) มาตรการด้านกฎหมาย โดยกำชับให้ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบจัดเจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงาน ออกเฝ้าระวัง ตรวจตรา อาคารบ้านเรือน พื้นที่ชุมชน สถานประกอบการ และสถานบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลอง และมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง โดยประสานการปฏิบัติกับเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด รวมถึงให้กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในการดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด โดยให้พิจารณาจัดให้มีจุดตรวจตามจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามสภาพพื้นที่

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการเผากระดาษและจุดธูปเทียนในช่วงประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ร่วมกันสอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือน ชุมชน และจุดที่มีความเสี่ยงจะเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุ โดยสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


กำลังโหลดความคิดเห็น...