xs
xsm
sm
md
lg

ความหวังหลังโควิดซา “ไทย-ลาว” รอวันเปิดด่าน

เผยแพร่:   โดย: กิตตินันท์ นาคทองกิตตินันท์ นาคทอง Facebook.com/kittinanlive

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา หลายประเทศมีมาตรการจำกัดการเข้า-ออกอย่างเข้มงวด เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด แม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางการ สปป.ลาว สั่งปิดด่านประเพณีและด่านท้องถิ่น (จุดผ่อนปรน) ทั้งหมด ปิดด่านสากลสำหรับการเข้าออกของบุคคลทั่วไป ยกเว้นพลเมืองลาวและชาวต่างชาติที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

นับจากนั้นเป็นต้นมา ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวลาว ต่างไม่สามารถไปมาหาสู่ได้ ขณะที่ทางการลาวใช้มาตรการ “ล็อกดาวน์ประเทศ” ห้ามออกจากบ้าน ยกเว้นไปซื้ออาหาร หาหมอ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และไปสถานที่ที่ได้รับอนุญาต

แต่เมื่อสถานการณ์ในประเทศดีขึ้น ทางการ สปป.ลาวจึงเริ่มผ่อนคลาย อนุญาตให้ร้านอาหาร โรงแรม ร้านกาแฟ ร้านตัดผมและร้านเสริมสวย ก่อนจะทยอยเปิดธุรกิจอื่นๆ ยกเว้นร้านคาราโอเกะและร้านบันเทิงยังคงปิดอยู่เหมือนเดิม

ถึงขณะนี้ ประชาชนทั้งสองประเทศยังไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ บางคนเป็นแรงงานชาวลาว ทำงานที่เมืองไทย ต้องการกลับภูมิลำเนา บางคนเป็นคนไทย แต่มีแฟน มีครอบครัวเป็นชาวลาว ยังคงรอคอยวันที่จะได้กลับมาเจอหน้ากัน

ขณะที่บรรยากาศการค้าในจังหวัด ที่เป็นจุดหมายปลายทางของชาวลาว เช่น หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ เมื่อกำลังซื้อจากชาวลาวที่มีอยู่เป็นประจำหายไป ก็ต้องปรับกลยุทธ์สินค้าตามกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนในพื้นที่แทน

ปัจจุบัน ทางการอนุญาตให้เข้าประเทศเฉพาะพลเมืองลาว และชาวต่างชาติที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางเข้า-ออก โดยได้รับอนุมัติจากคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 สปป.ลาว เท่านั้น

โดยต้องทำเรื่องขออนุญาต ตรวจโควิด 19 จากประเทศต้นทาง หาโรงแรมที่กักตัว 14 วันให้เรียบร้อย เมื่อได้รับอนุมัติและเดินทางมาถึง สปป.ลาวแล้ว ต้องกักตัว 14 วัน แล้วตรวจโควิด 19 ซ้ำที่โรงพยาบาล ก่อนจะอนุญาตให้พำนักในประเทศได้

ส่วนการขนส่งสินค้าจากไทยไปยัง สปป.ลาวนั้น ยังคงทำได้ที่ด่านสากล แต่พบว่าผู้ประกอบการขนส่งรายใหญ่ของทั้งสองฝั่ง เก็บค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นเท่าตัว ส่งผลให้ค่าขนส่งปรับสูงขึ้น สินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศราคาสูงขึ้นตาม

ขณะที่ผู้ประกอบการชาวลาว นิยมสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของไทย ซึ่งจะต้องมีบัญชีเงินฝากที่ฝั่งไทย แต่เมื่อปิดด่าน ทำให้ไม่สามารถนำเงินมาฝากที่ไทย เพื่อสั่งซื้อสินค้าจากฝั่งไทยเพิ่มได้

ที่ผ่านมามีความพยายามเสนอให้ผู้บริหารทั้งสองประเทศประชุมเจรจา เพื่อเปิดจุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย หรือท่าเสด็จ กับด่านท้องถิ่นบ้านท่าเดื่อ เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้า

รวมทั้งเสนอเปิดด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 ให้นักธุรกิจของทั้งสองประเทศเดินทางเข้า-ออกได้ โดยผ่านมาตรการ และกำหนดระยะทางในการเดินทางเข้า-ออกของผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งสองฝ่าย เพื่อทำการค้าได้ตามปกติ


อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าในขณะนี้จะมีสัญญาณที่ดี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเฉพาะกิจฯ ของ สปป.ลาว ออกมาตรการผ่อนปรนการจำกัดบริเวณผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน

โดยชาวต่างชาติรวมถึงคนไทย ต้องมีหนังสือรับรองผลตรวจโควิด 19 ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง และเมื่อเดินทางถึง สปป.ลาวต้องตรวจหาเชื้อ และจำกัดบริเวณในสถานที่ที่คณะเฉพาะกิจฯ กำหนด เพื่อรอผลตรวจ 48 ชั่วโมง

คณะเฉพาะกิจฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณีว่า จะอนุญาตให้คงการจำกัดบริเวณ ณ ที่พักของตน สถานที่ทำงาน หรือโรงแรมจนครบ 14 วันหรือไม่ ตามสภาพการระบาดของประเทศต้นทาง ณ ขณะนั้น

ถ้าไม่พบเชื้อ จะได้รับอนุญาตให้ไปจำกัดบริเวณ ณ ที่พักของตน สถานที่ทำงาน หรือโรงแรม โดยอนุญาตให้ทำงานได้ถ้าที่ทำงานไม่แออัด และให้บริษัทต้นสังกัดติดตามและรายงานให้องค์การปกครองท้องถิ่นทราบเป็นระยะ

โดยภายใน 14 วัน ให้ติดตามตรวจวัดอุณหภูมิแต่ละวัน หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลล้างมือฆ่าเชื้อ ไม่ให้เดินทางออกไปภายนอก ไม่ให้ใกล้ชิดกับคนอื่น รักษามารยาทการไอ จาม เปิดหน้าต่างห้องพักให้อากาศถ่ายเท

ส่วนนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ต้องมีเอกสารยืนยันการจำกัดบริเวณ 14 วัน ใบรับรองผลตรวจโควิด 19 ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางมาจากประเทศต้นทาง ถ้าตรวจไม่พบเชื้อสามารถเดินทางตามแผนการท่องเที่ยวที่กำหนดไว้

ก่อนหน้านี้ ทางการเห็นชอบหลักการให้เปิดการท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม สำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน และอนุญาตเที่ยวบินเช่าเหมาลำสำหรับประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศ

แม้สถานการณ์ของโรคโควิด 19 ยังคงแพร่ระบาดในต่างประเทศ แต่สำหรับ สปป.ลาว ยังคงเป็นประเทศที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อต่ำที่สุดในอาเซียน ขณะที่ไทยนอกจากรับมือสถานการณ์ได้ดีแล้ว ยังก็มีมาตรการไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง

ปัจจุบัน ประเทศไทยอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวได้ เฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยววีซ่าพิเศษ (Special Tourist Visa หรือ STV) หรือกลุ่มลองสเตย์ ที่ต้องการเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทย เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน

แต่สำหรับการเปิดด่านประเทศเพื่อนบ้าน ให้บุคคลทั่วไปเข้า-ออกประเทศ เฉกเช่น สปป.ลาวนั้น เข้าใจว่าฝ่ายไทยต้องรอความพร้อมของทางการ สปป.ลาว ก่อน จึงจะมีมาตรการออกมาอย่างชัดเจน

คงต้องรอความหวัง ที่ประชาชนของทั้งสองประเทศ จะมีโอกาสเดินทางไปมาหาสู่ได้อีกครั้ง ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและรัดกุม เพื่อให้เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กลับมาเดินหน้าต่อไปได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...