xs
xsm
sm
md
lg

จีนพบหลุมศพโบราณ ‘ยุคสงคราม’ คาดฝังร่างแนวตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(ภาพจากสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลหูหนาน : สถานที่ขุดค้นหลุมศพโบราณยุคจ้านกั๋ว หรือยุครณรัฐ บริเวณหมู่หลุมศพโบราณอู่หลี่ผิง มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน)
สำนักข่าวซินหัวรายงาน, ฉางซา, 27 พ.ย. - คณะนักโบราณคดีได้ขุดค้นหลุมศพโบราณ 43 หลุม ซึ่งแบ่งเป็นหลุมก่ออิฐ 13 หลุม และหลุมดิน 30 หลุม บริเวณหมู่หลุมศพโบราณอู่หลี่ผิง มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม นำสู่การค้นพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสัมฤทธิ์ เหล็ก และเครื่องเงินกว่า 270 รายการ

เฉินปิน หัวหน้าโครงการอู่หลี่ผิง จากสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลหูหนาน เผยว่า หมู่หลุมศพโบราณอู่หลี่ผิง เป็นกลุ่มหลุมศพขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เป็นหลุมศพจากยุคราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ปี 220) และราชวงศ์จิ้น (ปี 265-420)


คณะนักโบราณคดีได้ขุดค้นหลุมศพโบราณ 527 หลุม ระหว่างปี 2012-2021 ซึ่งเป็นหลุมศพจากยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตกตอนต้น (202 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ปี 25) จนถึงราชวงศ์ซ่ง (ปี 960-1279)

ส่วนหลุมศพที่ขุดค้นใหม่ 43 หลุม มี 6 หลุมมาจากยุคจ้านกั๋ว หรือยุคสงคราม (475-221 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ค้นพบหลุมศพของแคว้นฉู่จากยุคดังกล่าวในอำเภอหลานซาน ของหูหนาน


หลุมศพทั้ง 6 จากยุคจ้านกั๋วอยู่บนยอดเนินเขาเตี้ยของหมู่บ้านอู่หลี่ผิง มีลักษณะเป็นหลุมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง โดยมีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสัมฤทธิ์ เหล็ก แป้ง และไม้เคลือบเงาด้วย

เฉิน ระบุว่า หลุมศพทั้ง 6 มีขนาดเล็ก วัตถุที่ฝังพร้อมศพมีคุณภาพต่ำ จึงเชื่อว่าเป็นหลุมศพของสามัญชน ทว่า มอบข้อมูลสำคัญต่อการศึกษาการเคลื่อนย้ายลงใต้ของชาวแคว้นฉู่ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างแคว้นฉู่ และแคว้นเย่ว์ในยุคจ้านกั๋ว


กำลังโหลดความคิดเห็น