xs
xsm
sm
md
lg

จีนออกชุดข้อมูลขนาดใหญ่พิเศษเกี่ยวกับ ‘ระบบสภาพอากาศโลก’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพซินหัว : แปลงพืชผักกันชนที่จุดชมวิวเขตอนุรักษ์น้ำทะเลสาบหวงไถหู เมืองเชียนอัน มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน วันที่ 31 ก.ค. 2021)
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เปิดเผยว่าสถาบันจีนแห่งหนึ่งได้พัฒนาแบบจำลองระบบสภาพอากาศเอฟจีโอเอแอลเอส-จี3 (FGOALS-g3) และสร้างชุดข้อมูลจำลองขนาดใหญ่พิเศษที่มีส่วนประกอบ 110 ส่วน

แต่ละส่วนประกอบของชุดข้อมูลครอบคลุมการจำลองการเชื่อมต่อของมหาสมุทร บรรยากาศ น้ำแข็งในทะเล และพื้นผิวดินในช่วงปี 1850-2099

บทความวิจัยในวารสารความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์บรรยากาศ (Advances in Atmospheric Sciences) ระบุว่า มีการตรวจสอบและคาดการณ์อุณหภูมิอากาศที่พื้นผิวและหยาดน้ำฟ้าบนผิวดินที่จำลองโดยแบบจำลองแล้ว

แบบจำลองสามารถตรวจจับการตอบสนองของอุณหภูมิอากาศพื้นผิวและหยาดน้ำฟ้าบนผิวดินต่อปัจจัยบังคับภายนอก และสามารถวัดปริมาณความแปรปรวนภายในได้

ชุดข้อมูลสามารถแสดงอุณหภูมิ หยาดน้ำฟ้า และเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วที่สังเกตการณ์ในอดีตได้อย่างแม่นยำ และนำไปใช้เพิ่มเติมสำหรับการพยากรณ์สภาพอากาศและการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อนึ่ง แบบจำลอง และชุดข้อมูลการจำลองถูกพัฒนาโดยสถาบันฟิสิกส์บรรยากาศ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน โดยปัจจุบันชุดข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์ของคลังข้อมูลวิทยาศาสตร์ (Science Data Bank)

ที่มา/ภาพ สำนักข่าวซินหัว
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น