xs
xsm
sm
md
lg

จีนเข้ม! ออกแนวทางป้องกันโควิด-19 ใน ‘โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์’

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แฟ้มภาพซินหัว
ซินหัว - ทางการจีนออกแนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ เพื่อขจัดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อไวรัสที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมด หลังเกิดเหตุช่วง มิ.ย.-ก.ค. พบผู้ติดเชื้อในตลาดค้าส่งใหญ่มากถึง 335 ราย

แนวทางข้างต้นจากกลไกป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของคณะรัฐมนตรีจีนระบุว่าโรงงานเนื้อสัตว์ควรติดตามสุขภาพของคนงาน รายงานทุกความเสี่ยงติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพิ่มการตระหนักรู้ด้านสุขอนามัยและการป้องกันส่วนบุคคล

บรรดาผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์ควรขอใบรับรองอย่างเป็นทางการ เพื่อพิสูจน์ว่าเนื้อสัตว์ปลอดไวรัสโคโรนา หากใช้วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินระบบติดตามผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการแปรรูป

นอกจากนั้นกำหนดให้ทดสอบตัวอย่างจากสภาพแวดล้อมในโรงงานเพื่อตรวจหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นประจำ โดยโรงงานในภูมิภาคที่มีความเสี่ยงปานกลางและสูงควรทดสอบทุกวัน ส่วนโรงงานในภูมิภาคอื่น ๆ ควรทดสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

แนวทางข้างต้นยังวางมาตรการรับมือภาวะฉุกเฉิน กรณีผลทดสอบตัวอย่างจากสภาพแวดล้อมในโรงงานเป็นบวก หรือตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผลอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ ช่วงวันที่ 11 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2563 กรุงปักกิ่งมีการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผลว่ามีความเชื่อมโยงกับตลาดค้าส่งซินฟาตี้ จำนวน 335 ราย โดยมีผู้ป่วยยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 25 ราย ส่วนที่เหลือได้ออกจากโรงพยาบาลหลังหายดีแล้ว โดยคณะกรรมการสุขภาพเทศบาลนครปักกิ่งระบุว่าปัจจุบันยังคงมีผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการอยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 ราย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...