xs
xsm
sm
md
lg

สูงวัย-เกาหลิง&高&龄Gao l&íng / เล่า ชวน หัว

เผยแพร่:   โดย: สุขสันต์ วิเวกเมธากร

ชาวจีนมีคำกล่าวตั้งแต่ยุคโบราณว่า-

คนเจ็ดสิบปีมีน้อยนัก
เหยิน เซิง ชิ สือ กู่ หลาย ซี
人生七十古来稀。
Rén sheng qi shí gǔ lái xi.

คำกล่าวนั้นนับเป็นอดีตไปแล้วเพราะปัจจุบันคนสูงวัยที่มีอายุมากเกินกว่าเจ็ดสิบปีมีอยู่มากมายมหาศาลทั้งในประเทศจีนและในประเทศอื่นๆทั่วโลกจนกลายเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของสังคมหลายแห่ง

บางประเทศมีสวัสดิการดีพอสมควรต่อผู้สูงวัยโดยจัดสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกนานาชนิดรวมทั้งมีส่วนลดค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษหรือให้ บริการฟรีก็มีเหมือนกัน

วันนี้ขอคุยถึงคำว่า“แก่”ในภาษาจีนซึ่งเป็นตัวอักษรที่แฝงปรัชญาแง่คิดไว้ลึกซึ้งทีเดียว

หล่าว老Lǎo

เมืองไทยมักออกเสียง เล่า,เหลา ตามสำเนียงจีนแบบไทยๆ

โปรดพิจารณาตัวอักษรดังกล่าวมาจากหลายคำนำมาเขียนผสมผสานรวมกันคือ

ดิน-ถู่土tǔ แล้วเอาขีด 丿 มาเขียนทะแยงทับลงที่ขีดล่างของตัวแรกส่วนล่างสุดเหมือนกับตัวอักษร L มีขีด / เฉียงสั้นๆ

ท่านลองพิจารณาดูนะครับว่าอักษรนี้สื่อความหมายถึงอะไร

ผมเองเมื่อเวลาอธิบายตัวอักษรจีนให้ผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ผมชอบอธิบายถึงที่มาของตัวอักษรจีนนั้นๆโดยให้ผู้สนใจเป็นผู้คิดพินิจพิจารณาด้วยตนเองก่อนแล้วจึงอธิบายตามที่ผมคิดวิเคราะห์โดยสืบเสาะค้นคิดมาจากการอ่านตำราคัมภีร์โบราณที่พอจะหาได้ด้วย

老ตามตัวอักษรจีนนั้น ผมขออธิบายว่าคนเราเริ่มต้นมาจากดิน 土ครั้นอยู่มานานจนกระทั่งสูงวัยก็ต้องคำนึงถึงวันเวลาที่จะมาถึงในวันใดวันหนึ่งตามธรรมชาติจึงต้องมีเครื่องมื丿 ซึ่งอาจทำด้วยไม้หรือเหล็กหรือวัตถุอื่นๆที่จะใช้ในการขุดดินเพื่อให้ร่างกายที่เริ่มงอโค้งเป็นตัว L ตามสังขารจะได้มุดลงไปอยู่ใต้ดินเพื่ออยู่ในนั้นตามสมควรแก่อัตภาพจนกระทั่งละสังขารไว้ใต้ดินนั้นเอง

สังคมจีนโบราณนั้นค่อนข้างเคารพยกย่องผู้สูงวัยดังมีคำกล่าวว่า

บ้านมีหนึ่งเฒ่า เหมือนมีเจ้าทรัพย์
เจีย โหย่ว ยิ หล่าว หยู โหย่ว ยิ ป่าว
家有一老;如有一宝。
Jia yǒu yi lǎo;rú yǒu yi bǎo.

เดี๋ยวนี้ยังเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ขอให้ท่านโปรดกรุณาพิจารณาติดตามข่าวต่างๆ ด้วยตนเองดูด้วยครับเพราะบางทีก็มีข่าวที่รู้แล้วสลดใจนักเช่นมีผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังอย่างน่าเวทนาแต่บางทีก็มีข่าวผู้สูงวัยนั้นเองได้ทำตนทะเล่อทะล่าไม่น่าเคารพนับถือกระทั่งบางคนต้องไปเป็นนักโทษในช่วงบั้นปลายชีวิตทั้งที่เคยมีตำแหน่งฟู่ฟ่ายิ่งใหญ่มายาว นานจนเหนียงยานแต่กลับกลายเป็นเสียคนเมื่อแก่
กำลังโหลดความคิดเห็น