xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค เดินหน้ารณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ประกอบด้วย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, พาราไดซ์ พาร์ค และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เดินหน้าขานรับนโยบาย “Everyday Say No to Plastic Bags” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ Say No to Plastic Bags งดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติก รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อช่วยกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าและลูกค้าผู้มาใช้บริการ


สมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ประกอบด้วย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, พาราไดซ์ พาร์ค และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เรามีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเสมอมา โดยมีโครงการต่างๆ ที่ร่วมรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน รวมไปถึงการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราตั้งใจจะผลักดัน จึงเปิดตัวโครงการ Say No to Plastic Bags งดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติก เพื่อร่วมรณรงค์ร้านค้าและผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก พร้อมเชิญชวนลูกค้าพกถุงผ้ามาช้อปปิ้ง”ซึ่งสอดรับกับแนวนโยบายรัฐบาล ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อน โครงการลดใช้ถุงพลาสติก โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” “Everyday Say No to Plastic bags”สมพล กล่าวต่อว่า “บริษัทได้ดำเนินการขอความร่วมมือจากทุกร้านค้า ภายในศูนย์การค้าฯ ในเครือ ร่วมลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก พร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นทั้งผู้เช่าและลูกค้า โดยเดินรณรงค์พร้อมติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้าฯ ทั้งมุ่งหวังให้ร้านค้า และผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าฯมีความตระหนักในการร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติก ด้วยการงดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้วัสดุทดแทน พร้อมเชิญชวนลูกค้าพกถุงผ้าทุกครั้งที่มาช้อปปิ้ง เพื่อร่วมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน”


“โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกนี้ ไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ด้วยหน่วยงานใดหรือคนใดคนหนึ่ง แต่จำเป็นต้องอาศัยพลังจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการงดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติก ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนแนวนโยบายของรัฐบาล โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้า ในเครือเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในการงดให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้า พร้อมทั้งลูกค้าเองได้หันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม”


กำลังโหลดความคิดเห็น