xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำของเหล่าคนดัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระราชสมภพใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งจะถือเป็น วันพ่อแห่งชาติ นั้น แต่ ณ เวลานี้พระองค์ท่านในฐานะที่เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยไปเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับพวกเราทุกคน จนถึงทุกวันนี้ก็ล่วงเลยมากว่า 3 ปีแล้ว วันนี้ Celeb online ขอน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ผ่านเหล่าเซเลบริตีคนดัง ที่ยังคงมีภาพจำถึงพระองค์ท่านอยู่ในใจไม่เสื่อมคลาย แต่ใครจะชื่นชอบภาพไหนเป็นพิเศษนั้น ลองไปฟังกัน

วรวิมล ณ ระนอง
“เมื่อมองพระบรมฉายาลักษณ์นี้แล้ว ย้อนระลึกความหลังวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปริญญาบัตร ดิฉันรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดมา เพราะชื่อ “วรวิมล” ของดิฉัน พระองค์ท่านก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พร้อมเสมาทองคำสลักพระปรมาภิไธย ภปร ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้ต้องทำความดีเสมอมา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณตราตรึงในใจตลอดกาล”
อภิภาวดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
“พระบรมฉายาลักษณ์นี้อาจเป็นภาพประทับใจของคนอื่นๆ อีกหลายคน สำหรับติ๊กมากกว่าความประทับใจค่ะ เพราะเป็นทั้งตัวอย่าง แรงบันดาลใจ กำลังใจ ฯลฯ ส่วนตัวติ๊กเป็นได้แค่ลูก ภรรยา และแม่เท่านั้น แต่พระองค์เป็นทุกอย่าง ทรงทำทุกหน้าที่ ทรงงานอย่างหนักตลอดพระชนม์ชีพ แม้ยามที่ทรงพระประชวร เวลาติ๊กเหนื่อยมองภาพนี้แล้วจะช่วยให้มีพลัง พระเสโทที่ปลายพระนาสิกคือ น้ำทิพย์ชโลมใจของติ๊กมาโดยตลอดค่ะ”


ม.ล. จันทนิภา เกษมศรี
““สายพระเนตรของความรัก” ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในดวงใจแก๊ก คือภาพในหลวงและคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลที่ 9 แก๊กเป็น Dog Lover เวลาเห็นภาพนี้จะรู้สึกประทับใจมากๆ จะรับรู้ได้ถึงพระเมตตาของพระองค์ท่าน ที่ให้คุณทองแดง แม้ว่าคุณทองแดงจะเป็นสุนัขจรจัด และในทางกลับกัน ก็จะรับรู้ได้ความกตัญญูรู้คุณ ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี เป็นความรักอันบริสุทธิ์ยิ่งนักของคุณทองแดงที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 ค่ะ”
กิติชัย เตชะงามเลิศ
“ไม่แปลกใจเลยครับว่า ทำไมคนไทยทั้งประเทศจึงรักและเทิดทูนพระองค์ ลองสังเกตดูจากภาพนี้สิครับ จะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงทุ่มเทพลังกายและพลังใจให้กับประชาชนของพระองค์ท่าน จนพระเสโทหลั่งท่วมท้นพระวรกาย และยิ่งไม่แปลกใจเลยครับว่า ทำไมคนทั่วโลกจึงขนานนามพระองค์ว่าเป็น "The king of king" (ภาพในหลวง ร.9 จาก https://tonkit360.com/)

มณีสุดา ศิลาอ่อน
“พระบรมฉายาลักษณ์ภาพนี้เป็นภาพที่เอ็มประทับใจ และเปิดดูอยู่เสมอ ซึ่งภาพนี้สะท้อนถึงพระราชดำรัสที่ทรงคุณค่าของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “... ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง” พระองค์ท่านแสดงให้เห็นถึงพระทัยเมตตา ที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความห่วงใย ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลา70ปี แห่งการครองราชย์อย่างแท้จริง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ”
ณิชยา ชัยวิสุทธิ์
“พระองค์ (ร.9) ทรงยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อพสกนิกรชาวไทยของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นถิ่นทุรกันดารแค่ไหนก็เสด็จไปได้ทุกที่ เพื่อหาทางช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ด้วยพระอัจฉริยะ โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย จนต่างชาติได้ยกย่องว่า เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก ทำให้คนไทยรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจในพระองค์อย่างสุดที่จะพรรณนา ภาพนี้จึงเป็นหนึ่งในภาพที่ดิฉันประทับใจอย่างที่สุด เมื่อใดที่รู้สึกท้อแท้ก็จะดูภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ต่อสู้และอดทนมากขึ้น เพราะขนาดพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ ท่านยังปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนของพระองค์จนวาระสุดท้าย
กรัชเพชร อิสสระ
“ภาพที่ในหลวง ร.9 เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2555 เพราะนอกจากเราจะได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในฐานะพ่อของแผ่นดิน ที่ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้มาเข้าเฝ้าฯ ทุกคนแล้ว ยังได้เห็นภาพแห่งความจงรักภักดี และความสามัคคีของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน และเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ภาพนี้กลับมาดูกี่ครั้งก็ยังซาบซึ้งอยู่ในหัวใจเสมอ”
ศิรนุช โรจนเสถียร
"ไม่เพียงแต่พระองค์ท่านทรงเป็น “พ่อของแผ่นดิน” พ่อของคนไทยทั้งปวง ผู้ซึ่งริเริ่มโครงการในพระราชดำริ และทรงก่อตั้งมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ต่างๆ มากมาย เพื่อคนไทยทุกคนจวบจนวันนี้ แต่ท่านทรงเป็นแบบอย่างของคำว่า “พ่อ” เป็นตัวอย่างของแฟมิลี่แมน ที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเหลือเกิน พ่อหลวง และ พ่อ ของคนไทยทุกคน"

ณชา จึงกานต์กุล
"พ่อทำอย่างดีที่สุดในทุกเรื่องๆ เสมอ ไม่ว่าจะเรื่องใหญ่หรือเล็ก วิทยาศาสตร์ เกษตร ดนตรี หรือแม้แต่กีฬา หากทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่แล้ว ท่านจะทรงทำอย่างเต็มที่ เต็มกำลังด้วยความอุตสาหะและพากเพียรเต็มที่ ถ้วยรางวัลที่พระองค์ท่านทรงถือ บ่งบอกถึงชัยชนะของผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ หากจะทำสิ่งใดก็จักทำให้ดีที่สุด ท่านเป็นตัวอย่างของการเป็นทั้งผู้ชนะในเกมกีฬา ชนะความยากลำบาก และสำคัญที่สุด คือเอาชนะใจตัวเอง ด้วยความเพียรพยายามและอุตสาหะแน่วแน่ในทุกสิ่งที่ทรงทำ”
จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
“จุ๋ยชอบภาพนี้มาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่ท่านเสด็จไปยังที่ต่างๆ เพื่อพบเจอประชาชนด้วยพระองค์เอง รอยยิ้มของพระองค์เวลาที่อยู่ท่ามกลางประชาชน ทำให้รู้สึกได้ว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตา ไม่เคยถือพระองค์ และทรงไม่เหน็ดเหนื่อยเลย ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยทุกคนถึงรักและบูชาพระองค์ขนาดนี้ค่ะ”
ฐิติยา ฮุนตระกูล
"เคยอ่านบทสัมภาษณ์ของประชาชนคนหนึ่ง ที่ไปรอรับเสด็จ แล้วบอกว่า “ถึงจะอยู่ไกล และมองไม่เห็นพระองค์ท่าน แต่ป้าอยากมาให้ในหลวงเห็นว่าประชาชนรักท่านมากขนาดไหน” รู้สึกตื้นตันใจกับประโยคนี้มาก และคิดว่า ถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นตัวจริงของท่าน แต่เราก็สามารถทำสิ่งดีๆ ต่างๆ ให้ท่านและประเทศไทยได้ค่ะ"

มนุญสินี ฟูตระกูล
"ส่วนตัวจอมรักสัตว์ทั้งน้องหมาน้องแมวค่ะ เมื่อเห็นภาพนี้ทีไรรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 คงจะเป็นภาพนี้ที่พระองค์ทรงเปียโน และมีแมวทรงเลี้ยงชื่อ คุณติโต แมววิเชียรมาศทรงเลี้ยงเมื่อครั้งประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพที่สัมผัสได้ถึงความอบอุ่น และรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกทุกชนิดทุกประเภท ติดตัวมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยา
ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ
“ภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นภาพที่มิ้งค์เชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีค่ะ อย่างมิ้งค์เองก็เรียนจบจากจิตรลดา และบรรพบุรุษก็ปลูกฝังมาตลอด ให้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างภาพนี้ก็มีประดับอยู่ที่บ้านมานานแล้วค่ะ แค่จะเป็นภาพที่เล็กกว่านี้ เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นภาพใหญ่นี้ตอนช่วงพระราชพิธีพระบรมศพค่ะ"

ชนัญชิตา ณ ระนอง
"รู้สึกว่าภาพพระราชกรณียกิจและภาพต่างๆ พ่อหลวง ร.๙ ล้วนแต่ประทับอยู่ในใจของคนไทยทุกคนทุกภาพจริงๆ ภาพจำที่อยู่ในใจส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่พระองค์เสด็จฯ ไปประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่กันดารต่างๆ ที่บางพื้นที่แทบไม่เคยมีใครไปถึง โดยจะทรงมีแผนที่และกล้องถ่ายภาพไปด้วยเกือบทุกภาพ ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อช่วยพัฒนาและช่วยให้ประชาชนของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภาพที่กุ้งอยากเลือกมาเป็นภาพประทับใจจึงอยากให้เป็นภาพที่พระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์ ซึ่งจะเห็นได้น้อยกว่า และทรงอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ เป็นภาพที่เห็นแล้วมีความสุขมากค่ะ"
นันทินี อัมระนันทน์
"ที่ประทับใจรูปนี้เพราะชอบรอยยิ้มของในหลวงรัชกาลที่ 9 รู้สึกได้ถึงความสุขที่ออกมาจากใจ ถึงแม้ท่านไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สวยหรู สบาย แต่ท่านยังยิ้มได้ เชื่อว่ารอยยิ้มของท่านเป็นแรงผลักดันและกำลังใจที่ดีให้หลายๆคนที่กำลังท้อแท้ให้ต่อสู้กับชีวิต เพราะความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่แต่ขึ้นอยู่กับตัวของเรา เช่นเดียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัส ถ้าเรามีความพอใจ เข้าใจ มีความเพียร เราก็จะยิ้มได้ โดยไม่ต้องฝืน"


กำลังโหลดความคิดเห็น...