xs
xsm
sm
md
lg

เปิดใช้แล้ว! สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี เส้นทางเลี่ยงหนีรถติดเขตเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดใช้แล้ว! สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม ร่นระยะทางและเป็นเส้นทางเลี่ยงจากตัวเมืองนครชัยศรี หนีรถติด เชื่อมเดินทางระหว่างตำบล หนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งในพื้นที่

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี ตำบลงิ้วราย-ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 114.278 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรอย่างเต็มประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว โดยประชาชนในพื้นที่ได้มีมติในที่ประชุมให้ตั้งชื่อสะพานดังกล่าวอย่างเป็นทางการว่า “สะพานงิ้วรายสัมปทวน”


ที่ผ่านมาประชาชนที่ต้องการเดินทางระหว่างตำบลงิ้วราย ไปยังตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างตำบล อำเภอ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้การเดินทางไร้รอยต่อ เพิ่มศักยภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะ ส้มโอ ซึ่งเป็นผลไม้ชื่อดังของจังหวัด ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความมั่นคงแข็งแรง ให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัย สะดวกรวดเร็วทันเวลา


เนื่องจากสามารถร่นระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 กิโลเมตร รวมทั้ง สะพานดังกล่าวยังเป็นเส้นทางเลี่ยงจากตัวเมืองนครชัยศรี ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด สนับสนุนการเดินทางระหว่างอำเภอนครชัยศรีกับอำเภอดอนตูม และอำเภอใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


โดยสะพานงิ้วรายสัมปทวนมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์รถเก่า (เจษฎาเทคนิค มิวเซียม) และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่ตำบลสัมปทวน บริเวณข้างวัดปิ่นจันทราราม (วัดกกตาล) ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ความยาว 400 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งจุดเริ่มต้นโครงการ และผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ฝั่งจุดสิ้นสุดโครงการ รวมระยะทางการดำเนินงานของโครงการทั้งหมดเป็น 641 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานเครื่องหมายจราจร


กำลังโหลดความคิดเห็น