xs
xsm
sm
md
lg

“สุริยะ-มนพร”ลงพื้นที่”ขอนแก่น”เร่งงานสร้างทล.12 อ.หนองเรือ พร้อมชงงบปี 68 กว่า 102 ล้านบาทลุยพัฒนาต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุริยะ - มนพร” ลงพื้นที่ขอนแก่น ติดตามแผนปรับปรุง ทางหลวงสาย 12 อำเภอหนองเรือ พร้อมชงงบปี 68 รวม กว่า 102 ล้านบาทพัฒนาถนน และศึกษาออกแบบขยายช่องจราจร เส้นทางหลักสู่ภูผาม่าน แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า วันนี้ (14 มิถุนายน 2567) ได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อติดตามโครงการพัฒนาทางหลวงสำหรับการแก้ไขปัญหาการจราจร รองรับการเดินทางในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความสะดวก ปลอดภัย โดยสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ได้รายงานความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2568 จากรัฐบาล วงเงิน 67.79 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 โครงการ 


ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางคู่ขนานตอนหนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม. 509+500 – กม. 510+700 วงเงิน 50 ล้านบาท งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง (High Mast) ตอนหนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.504+800 - กม. 505+800 วงเงิน 7.8 ล้านบาท และงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง (High Mast) ตอนหนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.508+400 - กม.509+700 วงเงิน 9.99 ล้านบาท รวมถึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2569 จำนวน 45 ล้านบาท สำหรับดำเนินงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ - นายม - หนองแวง ระหว่าง กม.4+700 - 9+340 และ กม.9+340 - กม.11+000 เนื่องจากเป็นเส้นทางที่แยกออกมาจากทางหลวงหมายเลข 12 ที่สามารถใช้เดินทางไปจังหวัดชัยภูมิได้ ปัจจุบันมีปริมาณจราจรหนาแน่น หากแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางมากขึ้น


นอกจากนี้ ยังมีโครงการขยายถนนสาย ทล.228 อำเภอชุมแพ - อำเภอสีชมพู ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระยะทาง 38.72 กิโลเมตร ซึ่งมีขนาด 2 ช่องจราจร 36.65 กิโลเมตร และ 4 ช่องจราจร 2.07 กิโลเมตร โดยในปีงบประมาณ 2567 กรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง วงเงิน 35 ล้านบาท และอยู่ระหว่างร่างงบประมาณประจำปี 2568 เพื่อจ้างศึกษาสำรวจออกแบบงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ศึกษา EIA รวมถึงกิจกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงและกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม รวมวงเงิน 80 ล้านบาท

พร้อมทั้งเตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2569 และปี 2570 เพื่อดำเนินงานช่วง บ.สุขสมบูรณ์ – บ.นาจาน - อ.สีชมพู และมีการขอรับไว้พิจารณาเพื่อเสนองบประมาณปี 2569 ในการขยายความกว้างไหล่ทางของทางหลวงหมายเลข 2133 ศรีบุญเรือง – ภูเวียง ด้วย


นายสุริยะ กล่าวว่า สำหรับโครงการทางเลี่ยงเมืองชุมแพด้านเหนือ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าข่ายต้องศึกษา EIA เนื่องจากมีสถานที่สำคัญอยู่ในบริเวณใกล้เคียง คือ อุทยานแห่งชาติภูเวียง โบราณสถานพระพุทธไสยาสน์ภูเวียง (ผาพระนอน) และโบราณสถานบ้านสุขสมบูรณ์ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) มีแผนเสนอจ้างศึกษาสำรวจออกแบบพร้อมศึกษา EIA ในปีงบประมาณ 2569 – 2570


สำหรับการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 2361 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่จะพาไปสู่ภูผาม่าน แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ทำให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้ทางมากขึ้น เห็นควรก่อสร้างขยายไหล่ทางจากเดิมข้างละ 1 เมตร เป็น 2.5 เมตร ช่วงที่ผ่านชุมชนจะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีระบบระบายน้ำสองข้างทาง และไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเพียงพอ โดยจะขอจัดสรรงบประมาณปี 2568 วงเงิน 45 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ตอนหนองเขียด – ภูผาม่าน กม.0+000 – กม. 6+000 และปี 2569 สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาพร้อมศึกษา EIA ช่วง กม.6+000 – กม. 12+100


นายสุริยะ กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นถือเป็นจังหวัดที่มีประชากรจำนวนมากเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคอีสาน การได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในวันนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยด้านคมนาคมในทุกมิติ เป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งระหว่างภาคและเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งในภาคอีสาน กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้พี่น้องประชาชน ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดปัญหาความยากจน โดยจะผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินงานให้สำเร็จโดยเร็วต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น