xs
xsm
sm
md
lg

กฟผ.-กรุงไทยส่งเสริมเงินฝากสีเขียว ปล่อยกู้โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กฟผ.จับมือแบงก์กรุงไทย ขยายความร่วมมือเงินฝากสีเขียว ภายใต้หลักเกณฑ์ Green Financing Framework นำบัญชีการดำเนินงานหลักของ กฟผ. เข้าร่วมโครงการเงินฝากสีเขียว นับเป็นครั้งแรกของธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อสนับสนุนสินเชื่อในโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.เร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการพลังงานสีเขียวอย่างครบวงจรในระดับภูมิภาค โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทยสนับสนุนธุรกรรม “เงินฝากสีเขียว” ผ่านบัญชีการดำเนินงานหลัก ภายใต้หลักเกณฑ์ Green Financing Framework ที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยนำเงินไปสนับสนุนสินเชื่อโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การสร้างอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ กฟผ.ที่สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับ กฟผ.ดำเนินโครงการเงินฝากสีเขียวสกุลดอลลาร์สหรัฐสำหรับบัญชีการดำเนินงานหลัก ภายใต้หลักเกณฑ์ Green Financing Framework ของธนาคาร นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานสนับสนุนภาคเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยที่ได้บริหารจัดการบัญชีดำเนินงานหลักให้กับองค์กรในรูปแบบเงินฝากสีเขียว โดย กฟผ.ใช้บัญชีดำเนินงานหลักสำหรับทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ทั้งการฝาก ถอน โอน ชำระเงิน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งธนาคารจะนำเงินจากบัญชีการดำเนินงานหลักดังกล่าวของ กฟผ.มาสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวของธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยมีข้อตกลงร่วมกันเรื่องเงินฝากขั้นต่ำเพื่อความต่อเนื่องในการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1 :Direct Emission) และทางอ้อม (Scope 2 :Indirect Emission) ตอกย้ำเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของกรุงไทย และ กฟผ.ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงการจัดการบริษัทที่ดี (ESG) ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับประเทศไทย

ทั้งนี้ เงินฝากสีเขียวของธนาคารกรุงไทย อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดหาเงินและการปล่อยสินเชื่อเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานด้านการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแบบครบวงจร ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของหลักการให้สินเชื่อสีเขียวของ Asia Pacific Loan Market Association (ALPMA) และ Loan Market Association (LMA) และสอดคล้องตามหลักการของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดย ICMA


กำลังโหลดความคิดเห็น