xs
xsm
sm
md
lg

เช็กคืบหน้ารถไฟฟ้า "สีชมพู" ต่อเข้าเมืองทองฯ คืบหน้า 57% เปิดบริการปี 68 ส่วน "สีม่วงใต้" สร้างไปแล้ว 33%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รฟม.อัปเดตก่อสร้างรถไฟฟ้า 2 สาย สิ้นเดือน พ.ค. 67 “สีชมพู” เข้าเมืองทองณ ภาพรวมคืบหน้า 57.37% คาดเสร็จตามแผนเปิดบริการปี 68 ส่วนสีม่วงใต้ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 26.3 กม. งานโยธาคืบหน้า 33.82% เปิดบริการในปี 71

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกสายให้มีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม และส่งมอบการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนที่รอรับบริการจากภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า ปัจจุบัน รฟม.มีโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่ง รฟม.ได้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง/ผู้รับสัมปทานอย่างใกล้ชิด โดยมีความก้าวหน้า ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 ดังนี้


โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี มีความก้าวหน้างานโยธาร้อยละ 63.81 งานระบบรถไฟฟ้าร้อยละ 44.67 และมีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ 57.37 โดยโครงการฯ มีระยะทางรวมประมาณ 3 กิโลเมตร มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี (MT01) และสถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT02) ตามแผนงานคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี 2568


โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีความก้าวหน้างานโยธาในภาพรวมร้อยละ 33.82 แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 6 สัญญา ซึ่งแต่ละสัญญามีความก้าวหน้า ดังนี้

สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน-หอสมุดแห่งชาติ มีความก้าวหน้าร้อยละ 45.38 สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ-ผ่านฟ้าฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 40.88 สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้าฯ-สะพานพุทธ มีความก้าวหน้าร้อยละ 30.75 สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง มีความก้าวหน้าร้อยละ 32.83 สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง-ครุใน มีความก้าวหน้าร้อยละ 14.88 และสัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีความก้าวหน้าร้อยละ 21.78

โดยโครงการฯ มีระยะทางรวมประมาณ 23.6 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี ตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2571


นอกจากนี้ รฟม.ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบรรเทาปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตต่ำ เข้ามาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) รูปแบบเดิม โดยเริ่มใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ก่อนเป็นโครงการแรก

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่ามีปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในการก่อสร้างโครงการฯ ไปแล้วกว่า 135,826.47 ตัน หรือ 24.25% เทียบเท่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 7,062.976 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
กำลังโหลดความคิดเห็น