xs
xsm
sm
md
lg

รับมือหน้าฝน! กรมทางหลวงระดมเครื่องมือเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพถนนและพื้นที่เสี่ยง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงพร้อมรับมือฤดูฝนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ ระดมเครื่องมือเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่เสี่ยง ตรวจสภาพผิวทาง เร่งขุดลอกร่องระบายน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งในระหว่างฤดูฝนอาจเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เกิดวาตภัย และดินโคลนถล่ม ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวัง โดยได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือ และเครื่องจักร ดำเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อ สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ ตรวจสอบสะพาน ท่อระบายน้ำ ร่องน้ำให้อยู่ในสภาพดี พร้อมเร่งขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทาง กำจัดเศษวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำ จัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ สิ่งอำนวยความปลอดภัย ป้ายจราจร หรือป้ายมือถือ (Knock Down) หลักนำทาง และไฟกะพริบ เพื่อให้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และอำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทาง


ทั้งนี้ หากเกิดภัยพิบัติขึ้นหน่วยงานในพื้นที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งให้ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน เตรียมพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานในกรณีทางขาดหรือสะพานขาด/ชำรุด โดยการเตรียมเครื่องจักรและสะพานเบลีย์ (สะพานโครงเหล็กชั่วคราว) ให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ ยังให้ทุกหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ การเตือนภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่หากเกิดเหตุฉุกเฉิน


อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูฝนกรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่อย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมใช้ทาง หากต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
กำลังโหลดความคิดเห็น