xs
xsm
sm
md
lg

BCPG เปิดขายไฟฟ้าจากลาวไปเวียดนาม พร้อมรับรู้รายได้ทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บีซีพีจีเผยโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B จาก สปป.ลาวส่งขายไฟไปยังเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกลางมิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมรับรู้รายได้ทันที

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ในเมืองเชียงขวาง และเมืองไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ ไปขายยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผ่านสายส่งขนาด 220 กิโลโวลต์ ระยะทางรวม 150 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนเมื่อปลายปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป.ลาว ทั้ง 2 แห่งของกลุ่มบริษัทฯ จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ครบเต็มกำลังการผลิต และรับรู้รายได้ทันที

“โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B เริ่มดำเนินการผลิตและขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปยังเวียดนามตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ EVN และครบเต็มกำลังการผลิต ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา และขณะนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำดังกล่าวมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรองรับการผลิตไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน” นายนิวัติกล่าว

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B เดิมจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าลาว (EDL) และต่อมาบริษัทฯ ได้ลงนามซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ในการส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว ไปขายยังเวียดนาม มีระยะเวลาตามสัญญา 25 ปี โดย EVN จะรับประกันการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Take-or-Pay และรับชำระค่าไฟฟ้าในสกุลเงินเหรียญสหรัฐซึ่งมีเสถียรภาพมากขึ้น และเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนให้กับบริษัทฯ

สำหรับสายส่งขนาด 220 กิโลโวลต์ เป็นโครงการระบบสายส่งไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนเมื่อปลายปี 2564 เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาวทั้ง 2 แห่งของกลุ่มบริษัทฯ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนบริเวณใกล้เคียงใน สปป.ลาวที่อยู่ตามแนวสายส่งเส้นนี้ ไปจำหน่ายยังเวียดนาม


กำลังโหลดความคิดเห็น