xs
xsm
sm
md
lg

ขยาย ถนน"ลบ.1036"บ้านป่าหวาย จ.ลพบุรี คืบ 40 % เสร็จสมบูรณ์ปี 67 รองรับขนส่งเชื่อมรถไฟทางคู่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบท ขยายลาดยางถนน สาย ลบ.1036 บ้านป่าหวาย จ.ลพบุรี คืบหน้ากว่า 40 % คาดเสร็จสมบูรณ์ปี 67 แก้จราจรเขตเมือง เชื่อมขนส่งรองรับรถไฟทางคู่สายลพบุรี – ปากน้ำโพ ในอนาคต

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย ลบ.1036 แยก ทล.1 – บ้านป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 40 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโครงสร้างส่วนขยายคันทาง งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ และงานชั้นรองผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567 ต่อไป


ถนนทางหลวงชนบทสาย ลบ.1036 หรือ ถนนพระปิยะ เป็นถนนที่อยู่ในย่านบริเวณชุมชนมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น ประกอบกับถนนสายดังกล่าวสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดไปยังแหล่งเศรษฐกิจและชุมชน ซึ่งเดิมถนนมีลักษณะ 4 ช่องจราจร ไป - กลับ ส่งผลให้การจราจรติดขัด ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก


ในการเดินทาง ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย ลบ.1036 แยก ทล.1 – บ้านป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 จากวงเวียนพระนารายณ์มหาราช ไปสิ้นสุดที่บริเวณ กม.ที่ 2+752 วงเวียนพลร่มป่าหวาย รวมระยะทาง 2.752 กิโลเมตร โดยจะทำการขยายความกว้าง
ช่องจราจรไหล่ทาง ผิวจราจรก่อสร้างเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 ช่องจราจร ขนาดกว้างช่องละ3.50 เมตร มีไหล่ทางกว้าง 2.50 - 3.50 เมตร พร้อมก่อสร้างทางเท้า ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่างสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 150 ล้านบาท


เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ปัญหาการจราจร

ที่หนาแน่นบริเวณสายทาง ส่งเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบ เชื่อมโยงระหว่าง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ทั้งยังสนับสนุนการใช้เส้นทางรถไฟทางคู่สายลพบุรี – ปากน้ำโพ ในอนาคตอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น