xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” จัด TRC 2023 สัญจร ประเดิมเชียงราย ติวเกษตรกรพัฒนาข้าวตอบโจทย์ตลาดโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการค้าต่างประเทศจัดงาน Thailand Rice Convention (TRC) 2023 สัญจร ประเดิมครั้งแรกที่จังหวัดเชียงราย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ปลูกข้าวในภูมิภาคได้รับทราบทิศทางอุตสาหกรรมข้าวไทย ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ความต้องการของตลาดต่างประเทศ เพื่อผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ตลาดต้องการและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 24-25 เม.ย. 2566 กรมฯ ได้จัดงาน Thailand Rice Convention (TRC) 2023 สัญจร ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โรงสีข้าว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวในส่วนภูมิภาค ได้รับทราบแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดข้าว และแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ ซี่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการของตลาด และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในระยะยาว

ทั้งนี้ ในช่วงการจัดสัมมนา ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าวไทยมาให้ความรู้เกษตรกร และผู้ประกอบการ ตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์ข้าว การตรวจสอบมาตรฐานข้าวก่อนส่งออก ระบบโลจิสติกส์ของการส่งออกข้าว รวมถึงสถานการณ์และแนวโน้มตลาดข้าวในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และฮ่องกงที่เป็นตลาดหลักของข้าวหอมมะลิไทย และยังเป็นข้าวที่เพาะปลูกมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 ขั้นตอนการส่งออกและมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย และกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และโรงสีสิริอินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรอย่างครบวงจร

“การจัดงาน TRC 2023 สัญจร ครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าวของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 150 ราย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการดำเนินงานสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 ซึ่งมีเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก ส่วนการจัดกิจกรรม TRC 2023 สัญจรในครั้งต่อไป จะจัดในภาคกลางในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2566” นายรณรงค์กล่าว

สำหรับการส่งออกข้าวไทย จากสถิติกรมศุลกากรในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2566 พบว่า ไทยส่งออกข้าวไปแล้วกว่า 2.06 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 38,066 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 18.48% และ 29.26% ตามลำดับ ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อิรักเป็นอันดับหนึ่ง ปริมาณ 0.34 ล้านตัน คิดเป็น 16.38% ของปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซีย 13.08% สหรัฐฯ 8.62% แอฟริกาใต้ 8.24% และเซเนกัล 5.86% ตามลำดับ โดยในปี 2566 กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ส่งออกข้าวไว้ที่ 7.5-8 ล้านตัน


กำลังโหลดความคิดเห็น