xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” แจ้งข่าวดี ฟิลิปปินส์ให้สัตยาบัน RCEP แล้ว ช่วยเพิ่มโอกาสไทยผลิต-ส่งออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พาณิชย์” แจ้งข่าวดี ฟิลิปปินส์สมาชิกชาติสุดท้ายให้สัตยาบันความตกลง RCEP แล้ว เริ่มมีผลบังคับใช้ 2 มิ.ย.นี้ เผยยกเลิกเก็บภาษีศุลกากรกลุ่มประมง พลาสติก แก้ว และชิ้นส่วนยานยนต์ ช่วยเพิ่มโอกาสไทยขยายเครือข่ายการผลิตและส่งออกสินค้า สามารถใช้วัตถุดิบจากฟิลิปปินส์ผลิตเพื่อการส่งออก และใช้วัตถุดิบจากสมาชิก RCEP มาผลิตและส่งออกไปฟิลิปปินส์ได้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ได้ยื่นสัตยาบันสารรับปฏิบัติตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งถือเป็นสมาชิกประเทศสุดท้ายที่ให้สัตยาบันความตกลง RCEP หลังจากสมาชิก 14 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา สปป.ลาว สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เมียนมา เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ให้สัตยาบันความตกลงไปก่อนหน้านี้ โดยความตกลง RCEP จะมีผลบังคับใช้กับฟิลิปปินส์อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 2 มิ.ย. 2566 และถือว่าสมาชิกผู้ก่อตั้ง RCEP ทั้ง 15 ประเทศให้สัตยาบันความตกลงครบแล้ว

ทั้งนี้ การให้สัตยาบันความตกลง RCEP ครั้งนี้จะส่งผลให้ฟิลิปปินส์ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรในกลุ่มสินค้าประมง พลาสติก แก้ว และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ฟิลิปปินส์ยังไม่ได้เปิดตลาดภายใต้ FTA อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลีใต้ และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ จึงถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะสามารถเลือกใช้วัตถุดิบจากฟิลิปปินส์ในการผลิตสินค้า เพื่อส่งออกไปยังสมาชิก RCEP อื่นที่มิใช่อาเซียน รวมทั้งยังสามารถนำวัตถุดิบจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มาใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปฟิลิปปินส์ ซึ่งจะได้รับการลดหรือยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรภายใต้ RCEP ดังนั้น ความตกลง RCEP จะมีผลใช้บังคับกับฟิลิปปินส์ในอีก 2 เดือนข้างหน้า จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะสามารถขยายเครือข่ายการผลิตและการกระจายสินค้าในภูมิภาค RCEP ได้อีกด้วย

ในปี 2565 ฟิลิปปินส์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทยในอาเซียน และเป็นอันดับที่ 14 ของไทยในโลก การค้าระหว่างไทย-ฟิลิปปินส์มีมูลค่า 11,217 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปฟิลิปปินส์มูลค่า 7,383 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากฟิลิปปินส์มูลค่า 3,834 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า และเม็ดพลาสติก และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

ทางด้านการค้าไทยกับสมาชิก RCEP ในปี 2565 มีมูลค่า 327,286.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 55.45% ของการค้ารวมของไทยกับโลก ซึ่งไทยส่งออกมูลค่า 150,338.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้ามูลค่า 176,948.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยใช้สิทธิส่งออกภายใต้ RCEP มูลค่า 994.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ใช้สิทธิส่งออกสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น ปลาทูน่ากระป๋อง มันสำปะหลังเส้น ทุเรียนสด และเลนส์สำหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย และไทยใช้สิทธินำเข้าภายใต้ RCEP มูลค่า 479.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าที่ใช้สิทธินำเข้าสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ ไม้อัดพลายวูด ด้ายไยยาวสังเคราะห์ องุ่นสดหรือแห้ง โพลิอะไมด์ในลักษณะขั้นปฐม และโซเดียมไฮดรอกไซด์


กำลังโหลดความคิดเห็น