xs
xsm
sm
md
lg

โรงเรียนวัดท้ายโนต และโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จากนครศรีธรรมราช ชนะเลิศการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ปี 2565 คว้าถ้วยพระราชทาน พร้อมทุนการศึกษากว่า 685,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ (แถวหลัง กลาง) กระทรวงวัฒนธรรม โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (แถวหลัง ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นางรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร (แถวหลัง ที่ 4 จากซ้าย) และกลุ่มทรู โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการศึกษา (แถวหลัง ที่ 2 จากซ้าย) มอบรางวัลการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ปี 2565 หัวข้อ ‘ร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’ ที่สร้างสรรค์จากการแสดงตามแบบแผนขนบธรรมเนียม ผ่านการใช้ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นนั้นๆ มาพัฒนาต่อยอดเป็นศิลปะร่วมสมัย สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชน เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้ง่าย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลได้แก่

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน ช้าน้อง น้องอย่าช้า จาก โรงเรียนวัดท้ายโนต จ.นครศรีธรรมราช

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน ชาติภูพนาลัยต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี จ.เชียงราย รับถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน สืบสาน วิถีไทย ต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จ.ลพบุรี รับถ้วยเกียรติยศ จากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 20,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน หนังตะลุงคน “มาเด้ มาต่อต้านทุจริต” จาก โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จ.นครศรีธรรมราช รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน ไทยช่วยไทย ชาติไทยเจริญ จาก วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง รับถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา รับถ้วยเกียรติยศ จากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 20,000 บาท

รางวัลป็อปปูลาร์โหวต ได้แก่ ผลงาน สืบสาน วิถีไทย ต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จ.ลพบุรี รับถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 20,000 บาท

การประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ปี 2565 นี้ มีผู้ส่งผลงานการแสดงเข้าประกวดจำนวน 85 ผลงาน 83 สถาบันการศึกษา 41 จังหวัดทั่วประเทศ และผลงานที่เข้ารอบ 12 ทีมสุดท้ายจะได้รับการนำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ ในเครือฯ ผู้สนใจติดตามชมเทปบันทึกภาพการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ ได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 15.00-16.30 น. ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ระบบ HD ช่อง 111 ระบบ SD ช่อง 37 นอกจากนี้ ยังจัดทำสปอตสรุปผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศเพื่อเผยแพร่ความสามารถของเยาวชนไทย โดยจะนำออกอากาศทางช่องรายการต่างๆ ของทรูวิชั่นส์ทั้ง 17 ช่องอีกด้วย

#มูลนิธิต่อต้านการทุจริต #CPG #TrueTogether
#ปลูกความดี #ทรูปลูกปัญญา #PTT #มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
#ช่อสะอาดต้านทุจริต #ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์
#ต่อต้านการทุจริต #เยาวชนไทยร่วมใจปลูกความดีปลูกคุณธรรมนำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน


กำลังโหลดความคิดเห็น