xs
xsm
sm
md
lg

เปิด 4 รายชื่อผู้สมัครเข้าชิงเก้าอี้ผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ.เผยรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ที่จะครบวาระในวันที่ 21 สิงหาคมนี้

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เปิดเผยเรื่องการรับสมัครผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ที่จะครบวาระในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ว่า กฟผ.ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้สมัครเป็นรองผู้ว่าการ กฟผ.เข้ารับการคัดเลือก ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามประกาศ จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้

- นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

- นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

- นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

- นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครโดยละเอียด และเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก โดยให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ ก่อนสรุปผลการคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น