xs
xsm
sm
md
lg

ชง ครม.7 ก.พ.นี้เพิ่มงบมอเตอร์เวย์ "บางปะอิน" 4.9 พันล้านบาท จ่ายค่างานเพิ่มจากปรับแบบ 12 ตอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“คมนาคม” ชง ครม. 7 ก.พ.ขออนุมัติเพิ่มงบก่อสร้างมอเตอร์เวย์ "บางปะอิน-นครราชสีมา" 12 ตอน วงเงิน 4,970 ล้านบาท กรณีปรับแบบ ยังไม่เกินกรอบโครงการที่เหลือเงินอีก 1 หมื่นล้านบาท ทบ.ตั้งเป้าเร่งสร้าง ปลายปีเปิดวิ่งปากช่อง-โคราช

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 ก.พ. 2566
จะมีวาระการพิจารณาเพื่อขออนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา หรือมอเตอร์เวย์ (M6) จำนวน 12 ตอน (สัญญา) วงเงิน 4,970.70 ล้านบาท  สำหรับการก่อสร้าง กรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในบางตอน ทำให้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแบบก่อสร้างให้มีความเหมาะสม

สำหรับโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร ครม.เห็นชอบโครงการและกรอบวงเงิน 69,950 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2559 โดยแแบ่งการก่อสร้างงานโยธาออกเป็น 40 ตอน (สัญญา) ซึ่งประมูลและลงนามสัญญาผู้รับจ้าง วงเงินประมาณ 59,000 ล้านบาท ทำให้ยังเหลือกรอบวงเงินอีกราว 10,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง 4,970 ล้านบาท ยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่ ครม.อนุมัติ โดยหลังจาก ครม.อนุมัติ กรมทางหลวง (ทล.) จะเร่งแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมกับผู้รับเหมาทั้ง 12 สัญญาเพื่อเร่งก่อสร้างงานโยธาส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในปี 2566

ปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธา แล้วเสร็จ 100% แล้วจำนวน 24 ตอน โดยคาดว่าในช่วงปลายปี 2566 จะสามารถขยายการเปิดทดลองให้บริการจากปากช่อง- นครราชสีมา (ขามทะเลสอ) และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2568

รายงานข่าวแจ้งว่า การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ติดปัญหาอุปสรรคทำให้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแบบก่อสร้างให้มีความเหมาะสม เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างเปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึงความจำเป็นของหน่วยงานรัฐที่เส้นทางตัดผ่านพื้นที่และลดผลกระทบตามข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ต้องปรับรูปแบบก่อสร้างจำนวน 16 ตอน มีค่าก่อสร้างงานโยธาเพิ่มประมาณ 6,755 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่ามีงานที่ได้มีการก่อสร้างไปแล้ว 4 ตอน วงเงินประมาณ 1,784 ล้านบาท ทำให้มีการขออนุมัติเพิ่มงบประมาณงาน 12 ตอนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ วงเงินประมาณ 4,970 ล้านบาท  


กำลังโหลดความคิดเห็น