xs
xsm
sm
md
lg

สร้างแล้ว 20%! ถนนสายแยก ทล.1020 "พะเยา-เชียงราย" เป้าเสร็จปี 67 หนุนขนส่ง ท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทช.สร้างถนนสายแยก ทล.1020 จ.พะเยา, เชียงราย กว่า 43 กม. งบ 1,199 ล้านบาท คืบหน้า 20% คาดเสร็จในปี 2567 เชื่อมขนส่งไทย-พม่า-ลาว-จีน หนุน ศก. และการท่องเที่ยว

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ถึงบ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา ซึ่งปัจจุบันมีผลงานความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 20 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนงานดินถม งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง งานชั้นพื้นทางหินคลุก และงานโครงสร้างฐานราก เสาตอม่อสะพาน โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567


ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ถึงบ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา ระยะทางรวม 43.709 กิโลเมตร โดยการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การปรับปรุงขยายถนนเดิม บริเวณ กม.ที่ 3+425 ถึง กม.ที่ 12+000 รวมระยะทาง 8.575 กิโลเมตร และการก่อสร้างถนนใหม่ บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+425 และ กม.ที่ 12+000 ถึง กม.ที่ 43+709 รวมระยะทาง 35.134 กิโลเมตร ซึ่งจะก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2-4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ 2 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก 12 แห่ง รวมถึงโครงสร้างระบายน้ำ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สัญญาณไฟจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างตลอดสายทาง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,199 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2564-2567


เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมของภาคเหนือตอนบน ซึ่งจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดกับประเทศเมียนมา ประเทศลาว และสามารถเชื่อมต่อไปยังตอนใต้ของประเทศจีนได้ รวมถึงช่วยรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคต รองรับการเดินทางของประชาชนที่จะใช้เส้นทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างยั่งยืนตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กำลังโหลดความคิดเห็น