xs
xsm
sm
md
lg

เสร็จ มิ.ย.นี้! ถนนเลียบชายทะเล "สงขลา" อ.กระแสสินธุ์ กว่า 10 กม.หนุนท่องเที่ยวภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทางหลวงชนบทเผยถนนเลียบทะเลสงขลา สาย สข.4009 อำเภอกระแสสินธุ์ กว่า 10 กม. ใช้งบกว่า 124 ล้านบาท คืบหน้ากว่า 70% คาดเสร็จเดือน มิ.ย. 2566 สนับสนุนการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล เป็นเส้นทางลัดเลี่ยง แบ่งเบาจราจร ทล.408 ได้อีกทาง

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการพัฒนาทางหลวงชนบทสนับสนุนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย (Thailand Riviera) ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลาและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท ตลอดจนอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย สข.4009 แยก ทล.4083-บ้านกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 เลียบตามแนวชายฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบสงขลา บริเวณอำเภอระโนด ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.ที่ 10+655 อำเภอกระแสสินธุ์ รวมระยะทาง 10.655 กิโลเมตร


โดยก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1-2.5 เมตร พร้อมขยายความกว้างของสะพานจำนวน 2 แห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รางระบายน้ำ ทางเท้าบริเวณชุมชนและโรงเรียน รวมทั้งติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 124 ล้านบาท

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างบดอัดชั้นพื้นทาง ปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต และดำเนินการงานอำนวยความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2566


ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างเสร็จจะช่วยยกระดับโครงข่ายสายทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานของจังหวัดและภูมิภาค รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวเมืองรอง และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้แหล่งใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อการเดินทางที่สะดวกและมีความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นเส้นทางลัด ทางเลี่ยง ที่สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรของถนน ทล.408 ในกรณีฉุกเฉิน หรือในช่วงเทศกาลได้อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น