xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ จัดงานครบรอบ 100 ปี เปิด 2 บริการดิจิทัลใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจและประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานครบรอบ 100 ปี ขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนทุกภารกิจ ทำให้การปฏิบัติราชการประสบความสำเร็จด้วยดีและเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน โอกาสนี้ ฤกษ์ดีเปิด 2 บริการดิจิทัลใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจและประชาชน 1) ระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด 2) DBD DataWarehouse+ รูปแบบใหม่ กรมจะมุ่งมั่นพัฒนางานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ยกระดับประสิทธิภาพฐานข้อมูลธุรกิจให้เป็น Big Data เพื่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจไทย พร้อมมุ่งสู่การเป็น Digital Government อย่างเต็มรูปแบบนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 100 ปี ว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอายุครบรอบ 100 ปี เป็นการก้าวสู่ศตวรรษใหม่ด้วยความแข็งแกร่ง พร้อมพัฒนางานทุกด้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจและประชาชน โอกาสนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานสอดประสาน บูรณาการการทำงาน และให้การสนับสนุนทุกภารกิจด้วยดีเสมอมา ตลอดจนภาคประชาชนที่ให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ นำมาซึ่งการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของกรมประสบความสำเร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน กรมพร้อมตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ เพื่อให้ภาคธุรกิจเติบโตอย่างเข้มแข็ง มั่นคง ขณะที่ภาคประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด ผลลัพธ์สำคัญคือ สร้างประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนคนไทยทุกคน และประเทศชาติมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน


สำหรับไฮไลต์ของงาน คือ การเปิด 2 บริการดิจิทัลใหม่ล่าสุด ประกอบด้วย 1) ระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited) ซึ่งเป็นระบบที่รองรับการให้บริการจดทะเบียนทุกประเภทของบริษัทมหาชนจำกัด และการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เช่น การขึ้นทะเบียนและการต่ออายุของผู้รับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับนายทะเบียน เป็นต้น

2) DBD DataWarehouse+ รูปแบบใหม่ ได้พัฒนาการใช้งานระบบและออกแบบหน้าจอให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ถึงเบื้องหลังพฤติกรรมผู้ใช้งานผ่านระบบ Google Analytics ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก และการทำแบบสอบถามจากผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาฟังก์ชันแชตบอตที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น ทะเบียนเป็นผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าของกรมการค้าต่างประเทศ ข้อมูลผู้ประกอบการค้าข้าวของกรมการค้าภายใน ใบอนุญาต/การจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต อาทิ ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและรอบด้านมากขึ้น


ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลและแสดงผลได้ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน Smart phone ตอบโจทย์การค้นหาข้อมูลนิติบุคคล ตามแนวคิด Open Data ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้ง่าย โดยสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบการที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจและตัดสินใจลงทุน เสมือนมีผู้ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสทางธุรกิจอย่างครบวงจร

ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมสนับสนุนกว่า 50 คูหา ประกอบด้วย แฟรนไชส์ ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการ MOC Biz Club ผู้ประกอบการร้านอาหาร Thai SELECT ร้านค้าส่งค้าปลีก รวมถึงคูหาจากหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เช่น สภาวิชาชีพบัญชีฯ Lazada นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาและซึมซับประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตลอดจนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและข้าราชการแต่ละยุคสมัยในการพัฒนาการให้บริการเพื่อภาคธุรกิจและประชาชน


และร่วมจัดงานครบรอบ 100 ปีอย่างต่อเนื่อง วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 04.00-10.00 น. กรมจะจัดงาน ‘เดิน-วิ่ง DBD RUN 2023’ เส้นทางกระทรวงพาณิชย์-สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ โดยเปิดรับสมัคร 2 ประเภท คือ ประเภทฟันรัน 5.3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) และประเภทมินิมาราธอน 13 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 700 บาท) VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท) สามารถสมัครเข้าร่วมงานฯ ได้จนถึงวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: DBD Run 2023


สำหรับนักวิ่งที่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจะได้รับอุปกรณ์เป็นชุด Race Kit และของที่ระลึก ดังนี้ เสื้อกีฬา (Umbro) หมายเลขวิ่ง (BIB) และ Code ส่วนลดพิเศษ จาก Lazada มูลค่า 120 บาท โดยนักวิ่งที่แจ้งความประสงค์จะขอรับ Race Kit ด้วยตนเองสามารถมารับได้ 3 วัน คือ วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้าไปรษณีย์ อาคารสวัสดิการ 2 กระทรวงพาณิชย์ และวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และในงานนี้นักวิ่งทุกคนจะได้รับประกันอุบัติเหตุด้วย


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการภาครัฐสู่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว ควบคู่กับความถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและบริการข้อมูลธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ (Full Digital Service) ส่งผลให้การติดต่อสื่อสาร ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล และการให้บริการข้อมูลเป็นดิจิทัลทั้งหมด (Digital Connection) ซึ่งจะช่วยให้การบริการของกรมมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจกับหน่วยงานอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ ‘การเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม’ ตามวิสัยทัศน์ของกรมฯ อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และระบบการให้บริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอีกด้วย” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th สายด่วน 1570

#SuperDBD
กำลังโหลดความคิดเห็น