xs
xsm
sm
md
lg

ไทยออยล์ได้ DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไทยออยล์ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จากการประเมินดัชนีความยั่งยืนของ S&P Global ผู้ให้บริการจัดอันดับความยั่งยืนระดับโลก 
นายนพดล ปิ่นสุภา รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า ไทยออยล์ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก DJSI ในปีนี้ ซึ่งนับเป็นปีที่ 10 ต่อเนื่องกันแล้ว สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยออยล์ที่ดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” โดยคำนึงถึงคุณค่าในระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในอนาคต เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ไทยออยล์ยังได้รับคะแนนประเมินสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกในอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซเป็นปีที่ 7 อีกด้วย 
Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ถือเป็นดัชนีวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดำเนินการโดย S&P Global โดยพิจารณาจากผลประกอบการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมทั้งความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนได้อย่างยั่งยืน 
 


กำลังโหลดความคิดเห็น