xs
xsm
sm
md
lg

BGC มุ่งลดคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งมอบความยั่งยืนให้แก่โลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) เดินหน้าจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตอกย้ำองค์กรที่มุ่งลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการบริหารกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ

บีจีซีเป็นหนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาซียน และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรในประเทศไทย ที่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยพันธกิจที่พร้อมส่งมอบความยั่งยืนให้กับโลกและธุรกิจของเรา ทำให้บีจีซีริเริ่มดำเนินโครงการคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กรตั้งแต่ต้นปี 2565 เพื่อเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตอย่างโปร่งใส พร้อมนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจในเครือตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สอดรับและสอดคล้องไปกับเป้าหมายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและของโลก

ภายในปี 2565 บีจีซีและบริษัทในเครือได้ผ่านการตรวจและขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร (Carbon Footprint of Organization : CFO) ตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับ Certificate Standard TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization เป็นที่เรียบร้อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด และบริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตขวดแก้ว และกิจกรรมของพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานอุตสาหกรรมแก้วและกระจกของไทยได้ถึง 10%

นอกจากนี้ บีจีซีได้ดำเนินการขอรับรองมาตรฐานสากล ISO 14064-1 เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรให้กับบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด และบริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด ควบคู่ไปกับการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและได้รับการรับรองภายในเดือนตุลาคม 2565 เพื่อตอกย้ำปณิธานที่มุ่งมั่นลดก๊าซเรือนกระจกและลดโลกร้อนให้ได้มากที่สุด บีจีซียังวางแผนขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร ให้กับบริษัทในเครือซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์แก้วอีก 3 บริษัท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและได้รับการรับรองภายในปี 2566 พร้อมกับดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากลควบคู่ไปด้วย

นอกเหนือจากการรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร บีจีซีและบริษัทในเครืออีก 4 บริษัท ยังผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันว่าบีจีซีให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความยั่งยืนให้แก่โลกและธุรกิจตามพันธกิจของบริษัทเสมอมา
กำลังโหลดความคิดเห็น