xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดไทยออยล์ตั้ง "นพดล ปิ่นสุภา" รักษาการ CEO

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ดไทยออยล์ตั้ง "นพดล ปิ่นสุภา"  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ที่เกษียณอายุครบ 60 ปี มีผล 30 ก.ย.นี้ โดยบอร์ดฯ พิจารณาหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมารับตำแหน่ง CEO

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2565 วันที่ 23 กันยายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง นายนพดล ปิ่นสุภา ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ที่ลาออก เนื่องจากเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนเป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น