xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” สั่งการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ตรวจสอบสถานการณ์สินค้าทุกวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“จุรินทร์” สั่งการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตาม ตรวจสอบราคาสินค้า ทั้งหน้าโรงงาน ขายส่ง ขายปลีก อย่างใกล้ชิดทุกวัน ป้องกันการฉวยโอกาสค้ากำไรเกินควร และกักตุนสินค้า หากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ติดตามนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนเกี่ยวกับราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยให้กำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้า ทั้งราคาหน้าโรงงาน ราคาขายส่ง ขายปลีก และให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดติดตามราคาและภาวะสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดอย่างใกล้ชิดทุกวัน รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือให้ร้านค้าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเข้าข่ายค้ากำไรเกินควร และไม่ให้มีการกักตุนสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการดูแลราคาสินค้าและบริการระดับจังหวัดกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และให้รายงานผลการปฏิบัติการให้ทราบทุกวันต่อไป

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้รับข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดดำเนินการจัดชุดเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคา ภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน พร้อมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ตรวจสอบการจำหน่ายและป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแพงเกินสมควร โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในพื้นที่และปรากฏตามสื่อ หรือมีเรื่องร้องเรียน ให้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญ

ทั้งนี้ ยังได้ขอให้รายงานผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ หรือผลการดำเนินคดี (ถ้ามี) กรณีมีข้อร้องเรียนการกระทำความผิดหรือพบการกระทำความผิด ขอให้ดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วตามแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้กระทรวงฯ ทราบทันที รวมทั้งให้ขอให้รายงานผลการติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกวัน

“กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญต่อการติดตามนโยบายของนายจุรินทร์อย่างต่อเนื่อง และได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดติดตามและตรวจตราอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกเอาเปรียบ หรือเกิดการฉวยโอกาสเกิดขึ้น และยังให้พาณิชย์จังหวัดคอยลงพื้นที่ติดตาม สอบถาม แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงจากประชาชน เพื่อให้นโยบายประสบความสำเร็จอย่างดีด้วย” นายพูนพงษ์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น