xs
xsm
sm
md
lg

ผลสำรวจบริการ "รถไฟสายสีแดง" ผู้โดยสารพึงพอใจหลังเปิดเชิงพาณิชย์ครึ่งปีแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รฟฟท.เผยผลสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วง 6 เดือน หรือครึ่งปีแรกหลังเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ ได้สูงกว่า 4 คะแนนทุกหัวข้อ ทั้งความปลอดภัย คุณภาพบริการ และกิจกรรมด้านการตลาด

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ้างหน่วยงานภายนอกที่เชี่ยวชาญจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสาร หลังเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงมาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูล และเข้าถึงความต้องการของผู้โดยสารสำหรับนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยผลปรากฏว่าจากคะแนนเต็ม 5 ผู้โดยสารมีความพึงพอใจด้านการให้บริการ 4.40, ด้านความปลอดภัย 4.39, ด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีและในขบวนรถ 4.39, ด้านการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล 4.26, ด้านเหรียญโดยสาร/บัตรโดยสาร และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 4.25 และด้านความน่าเชื่อถือต่อความตรงต่อเวลา ความถี่ และคุณภาพในการเดินรถไฟฟ้า 4.23

ผลสำรวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเป็นอย่างมาก

ซึ่งเชื่อว่าคะแนนที่ได้รับเป็นผลมาจากการที่บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสาร โดยเฉพาะมาตรฐานการให้บริการที่บริษัทยึดถือปฏิบัติมาตลอด โดยล่าสุดบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ขอบเขตการปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า ความปลอดภัย และวิศวกรรมซ่อมบำรุง จากหน่วยรับรอง Bureau Veritas (BV)


กำลังโหลดความคิดเห็น