xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มแล้ว! ขยาย 4 เลนถนน ลบ.1036 บ้านป่าหวาย จ.ลพบุรี หนุนขนส่งรองรับรถไฟทางคู่ "ลพบุรี-ปากน้ำโพ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทเข้าพื้นที่เตรียมก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร ถนนสาย ลบ.1036 บ้านป่าหวาย จ.ลพบุรี คาดเสร็จปี 67 แก้ปัญหาจราจรหนาแน่น และหนุนการขนส่งให้สมบูรณ์ รองรับรถไฟทางคู่สายลพบุรี-ปากน้ำโพในอนาคต

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ทช.ได้เริ่มเข้าพื้นที่เตรียมการก่อสร้างโครงการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย ลบ.1036 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-บ้านป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รวมระยะทาง 2.752 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 จากวงเวียนพระนารายณ์มหาราช ไปสิ้นสุดที่บริเวณ กม.ที่ 2+752 วงเวียนพลร่มป่าหวาย

โดยจะทำการขยายผิวจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เป็นผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างทางเท้า ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 178.953 ล้านบาท

สำหรับถนนทางหลวงชนบทสาย ลบ.1036 นั้น เป็นถนนที่อยู่ในย่านบริเวณชุมชนมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น ประกอบกับถนนสายดังกล่าวสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดไปยังแหล่งเศรษฐกิจและชุมชน ซึ่งเดิมถนนมีลักษณะ 2 ช่องจราจรไป-กลับ ส่งผลให้การจราจรติดขัด ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบริเวณสายทาง ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบ เชื่อมโยงระหว่างอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการใช้เส้นทางรถไฟทางคู่สายลพบุรี-ปากน้ำโพในอนาคตอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น