xs
xsm
sm
md
lg

ทช.เคลียร์ถนนสายรอง พร้อมรับเดินทางช่วงวันหยุดยาว "พืชมงคลและวิสาขบูชา" 13-16 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงชนบทเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงหยุดยาว พืชมงคลและวิสาขบูชา 13-16 พ.ค.นี้ เฝ้าระวังจุดอันตราย หวังลดอุบัติเหตุ
 
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะมีปริมาณการจราจรเดินทางออกสู่ต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงชนบทจึงได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงวันหยุดดังกล่าว ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการเดินทางให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในส่วนของ ทช.ได้มีแนวทางให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ดังนี้

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัย โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร

2. บันทึกข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ ARMS ทุกวัน ก่อนเวลา 11.00 น. ของวันถัดไป

3. เฝ้าระวังอุบัติเหตุให้แก่ผู้ใช้เส้นทางและเข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยดำเนินการตามความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในแต่ละพื้นที่

4. รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การรณรงค์ “ไม่ขับรถเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย ดื่มไม่ขับ รักษาวินัยจราจร”

5. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงทางและสะพาน ให้ตรวจสอบพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบแล้วดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ ทช.ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างอุ่นใจ สะดวกและปลอดภัย หากต้องการสอบถามเส้นทางของกรมทางหลวงชนบท ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 หรือเว็บไซต์ ww.drr.go.th
กำลังโหลดความคิดเห็น