xs
xsm
sm
md
lg

สุวรรณภูมิให้จอดรถฟรีลานจอดโซน C หยุดยาว "พืชมงคล-วิสาขบูชา" 12-17 พ.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สุวรรณภูมิให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ช่วงวันหยุดยาว "พืชมงคล" และหยุดชดเชย "วันวิสาขบูชา" ระหว่าง 12-17 พ.ค. รวม 6 วัน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) แจ้งว่า ได้ทำการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถจอดรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน ในช่วงวันหยุดยาว วันพืชมงคลและวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 ของวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 รวม 6 วัน

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ-ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสาร ทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ-ส่งตามจุดต่างๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารตรงชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C ในครั้งนี้เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัดภายใต้แนวคิดการเดินทางวิถีใหม่ (Transport New Normal) ตามมาตรการด้านสาธารณสุข COVID - Free Setting รวมถึงขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมายังท่าอากาศยานประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินออก


กำลังโหลดความคิดเห็น