xs
xsm
sm
md
lg

สงกรานต์ดันเดินทางเพิ่ม "สุวรรณภูมิ" คาดผู้โดยสารทะลุวันละ 5.5 หมื่นคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สุวรรณภูมิคาดเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เม.ย. 65 มีผู้โดยสารกว่า 5.5 แสนคน หรือวันละกว่า 5.5 หมื่นคน เพิ่มจากปีก่อน 106.59% ให้จอดรถฟรีลานจอดโซน C พร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและป้องกัน
โควิด แนะมาก่อนเวลา 3 ชม.

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดยาว คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิจำนวนมาก คาดการณ์ว่าระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2565 จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 551,665 คน หรือเฉลี่ยวันละ 55,167 คน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 195,484 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 356,181 คน หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2564) พบว่าจำนวนผู้โดยสารมีการขยายตัวในภาพรวมเพิ่มขึ้น 106.59%

ในส่วนของเที่ยวบินคาดว่าจะมีบริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,715 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 472 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 0.68% โดยในจำนวนเที่ยวบินทั้งหมดนี้มีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำจำนวน 7 สายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษรวมทั้งสิ้น 173 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวน 48 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 125 เที่ยวบิน โดยสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด คือ สายการบิน BANGKOK AIRWAYS จำนวน 127 เที่ยวบิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดเตรียมบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานก่อนที่จะถึงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านบริการและด้านบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมทั้งได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

@บริการฟรี ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่ 11-17 เม.ย. 65

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 00.01 น. จนถึงวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน โดยลานจอดรถโซนดังกล่าวสามารถรองรับรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดตกแต่งพื้นที่สำหรับถ่ายภาพเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ และยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมประเพณีของไทย ระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2565 จำนวน 2 จุด บริเวณประตู 5 ชั้น 4 โถงผู้โดยสารขาออก โดย ได้อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และพื้นที่สำหรับถ่ายภาพบริเวณ Exit A ประตู 1 ชั้น 2 โถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ที่สามารถมองเห็นความสวยงามได้ 360 องศา
 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ เชื่อมั่นและมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมายังท่าอากาศยานประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออก 
กำลังโหลดความคิดเห็น