xs
xsm
sm
md
lg

บีจีซีรุดช่วยเหลือ บ้านเด็กธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) แบ่งเบาภาระในช่วงสถานการณ์โควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อสภาพคล่องทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงการดูแลเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ตลอดจนเด็กที่ติดเชื้อ HIV จากผู้ปกครองที่เข้ารับการรักษาในวัดพระบาทน้ำพุ จึงส่งมอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ให้แก่ บ้านเด็กธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) ภายใต้โครงการ Helping Hands For Thai เพื่อสนับสนุนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของมูลนิธิ โดยมีนางสาววันธนา โสวาที พี่เลี้ยงเด็ก เป็นผู้รับมอบ ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) จ. ลพบุรี

อนึ่ง โครงการ Helping Hands For Thai จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน


กำลังโหลดความคิดเห็น