xs
xsm
sm
md
lg

DITP ดันผู้ประกอบการ ขายออนไลน์สู่ตลาดโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินจัดกิจกรรม Cross-Border e-Commerce ขายออนไลน์สู่ตลาดโลก โดยร่วมกับแพลตฟอร์มพันธมิตรชั้นนำจากหลายประเทศทั่วโลก จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และกิจกรรม Online Business Matching เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขัน และขึ้นขายสินค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก

วันนี้ (12 มี.ค.) นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้ขานรับดำเนินการนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์) ที่ได้กำหนดนโยบายของกระทรวงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าของประเทศ หนึ่งในนโยบายสำคัญ คือ การสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาด โดยส่งเสริมช่องทางการค้าใหม่ๆ ดันผู้ประกอบการขึ้นขายออนไลน์บนแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ Amazon, Tmall, PChome, Bigbasket และวางกลยุทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ควบคู่ไปกับการผลักดันให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ทางการค้าที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลก โดยยกโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model หรือ Bio - Circular - Green Economy เป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของไทย

ในปี 2565 นี้ กรมฯ ยังคงยึดรูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเร่งสร้างพันธมิตรทางออนไลน์ใหม่ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งผู้นำเข้า/ผู้ขายที่มีความเชี่ยวชาญในการขายสินค้าไทยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Resellers) ในประเทศเป้าหมาย เพื่อเปิดโอกาสและผลักดันสินค้าไทยขึ้นขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำของโลกได้ง่ายขึ้น ผ่านกิจกรรม Webinar และเดินหน้าจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์เพื่อให้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถคัดเลือกสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด
 
ในเดือนมีนาคมนี้ จะได้พบกับผู้แทนการค้าจาก 2 แพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำได้แก่ Amazon.com และ PChome Thai สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 1 “DITP x Amazon Cross Border e-Commerce ขายออนไลน์สู่ตลาดสหรัฐอเมริกา” เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับ แพลตฟอร์ม Amazon.com ในการผลักดันสินค้า BCG และสินค้าไทยที่มีศักยภาพสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา โดยมีทีมการตลาดจาก Amazon Global Selling Thailand เข้ามาช่วยไขข้อสงสัยในการขายสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon แบบครบถ้วนทุกประเด็น โดยเฉพาะสำหรับสินค้าในกลุ่ม Home, Fashion, Health & Beauty และ Grocery ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.15 น. สนใจลงทะเบียนคลิก https://forms.gle/dH9vKXauQgwD7e1j7

สำหรับกิจกรรมครั้งที่ 2 “DITP x PChome Thai : Cross Border e-Commerce ขายออนไลน์สู่ตลาดไต้หวัน” ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 - 15.30 น. ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยรับฟังข้อมูลโมเดลการขายสินค้าออนไลน์สู่ตลาดไต้หวันในรูปแบบใหม่ ที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม ตามมาด้วยกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Online Business Matching) สำหรับผู้มีสินค้าในกลุ่ม Thai design, Clothing and Bag, Dried fruit และ Home & Decorative ที่ PChome Thai จะเข้าร่วมคัดเลือกสินค้าภาพขึ้นขายบนแพลตฟอร์มแบบตัวต่อตัวในวันที่ 7-8 เมษายน 2565 สนใจลงทะเบียนคลิก https://forms.gle/jrrDywznZ5vpz1q97

สำหรับกิจกรรม Cross Border e-Commerce ขายออนไลน์สู่ตลาดโลก ยังมีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.facebook.com/ThaiTradedotcom หรือ โทร. 092-329-4466

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


กำลังโหลดความคิดเห็น