xs
xsm
sm
md
lg

ค้านแปรรูป! สรส.ผนึกสหภาพฯ รฟท.-กปภ.บุกทำเนียบฯพรุ่งนี้(9 มี.ค.) ยื่น"นายกฯ"เบรก พ.ร.บ.ขนส่งทางราง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สรส.ผนึกสหภาพฯ “รฟท.-กปภ.” บุกทำเนียบฯ พรุ่งนี้ (9 มี.ค.) ยื่น "นายกฯ" คัดค้านแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และยับยั้งร่างพ.ร.บ.การขนส่งทางราง หยุด PPP ยกสัมปทานให้เอกชน ทำค่าบริการแพงประชาชนเดือดร้อนทั้งแผ่นดิน

นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เปิดเผยว่า สหภาพฯ การรถไฟได้เข้าร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.) เพื่อร่วมแสดงพลังการคัดค้านแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และเพื่อให้ยับยั้งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ.... โดยจะเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในวันพุธที่ 9 มี.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) พร้อมสมาชิกได้ระบุถึงการแสดงพลังคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจว่า ด้วยสถานการณ์การแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ได้สืบทอดมาอย่างยาวนานอย่างไม่ลดละความพยายามแต่ยิ่งเพิ่มแรงขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วขึ้นในรัฐบาลปัจจุบัน ที่ได้ให้เอกชนเข้ามาแสวงหาประโยชน์ในรัฐวิสาหกิจในรูปแบบต่างๆ ทั้งการให้สัมปทาน การตั้งบริษัทลูกแล้วถ่ายโอนภารกิจทรัพย์สินจากบริษัทแม่ไปยังบริษัทลูก การร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เรียกว่า PPP ซึ่งที่สุดแล้วมันคือ "การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ"

โดยอ้างว่าเพื่อประสิทธิภาพและลดภาระงบประมาณของรัฐ แต่ที่สุดแล้วการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เข้มข้นนับตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันรูปธรรมที่แจ่มชัดคือ ผลประโยชน์จะตกที่กลุ่มทุนและนักธุรกิจทางการเมือง แต่ความเดือดร้อนที่เลวร้ายที่สุดผลกระทบทั้งหลายก็เกิดแก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการในราคาที่แพงขึ้น เช่น ราคาพลังงาน น้ำ ไฟฟ้า ประปา ยา สื่อสารโทรคมนาคม การขนส่งสาธารณะ และอื่นๆ อีกมากมาย จนประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะ "ความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลก" "ประชาชนเดือดร้อนทั้งแผ่นดิน"

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) กำหนดไว้ในธรรมนูญและนโยบายของ สรส. ที่บัญญัติว่า "คัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ" สถานการณ์เร่งด่วนรัฐวิสาหกิจ 2 แห่งที่จะต้องร่วมกันปกป้อง คือ

1. กรณีการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่จะยกสัมปทานการให้บริการน้ำประปาให้เอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานีและในพื้นที่ภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

2. กรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่จะมีการออกกฎหมายชื่อว่า "ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ...." สาระสำคัญ คือ จะแปรรูปกิจการขนส่งทางรางที่เป็นของรัฐให้เอกชน

การเข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสหภาพฯ การประปาส่วนภูมิภาค และสหภาพฯ การรถไฟ เพื่อแสดงพลังปกป้องรัฐวิสาหกิจปกป้องสมบัติของชาติ เพื่อส่งต่อมรดกของแผ่นดินให้ลูกหลานในวันข้างหน้า


กำลังโหลดความคิดเห็น