xs
xsm
sm
md
lg

กางผลเช็กลิสต์รถไฟสีแดง เร่งแก้ป้ายบอกทาง-เพิ่มทางลาดบน Sky Walk เชื่อมสนามบินดอนเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากเพจ รถไฟสายสีแดง
“ศักดิ์สยาม”รับทราบผลเช็กลิสต์ รถไฟสีแดงและสถานีกลางบางซื่อ ปัญหายังเพียบ ป้ายบอกทางสับสน สิ่งอำนวยความสะดวกไม่พอ พร้อมเร่งเพิ่มทางลาดบน Sky Walk เชื่อมสนามบินดอนเมือง เผยฟังเสียงปชช.เร่งแก้ทุกปัญหา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 ม.ค. 2565 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ว่า ที่ประชุมได้ติดตามผลการประเมินคุณภาพสถานีรถไฟสายสีแดง เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการขนส่งทางราง และการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากที่คณะอนุกรรมการด้านการประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ และรูปแบบการเดินรถไฟเข้าสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)ที่มี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) เป็นประธาน ได้ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 นั้น ได้มีข้อเสนอ เช่น ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับคนทุกกลุ่ม ปรับปรุงระบบป้ายบอกทางและสัญลักษณ์ระบบรถไฟภายในสถานี ปรับให้มีการบอกระยะเวลาขบวนรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) เที่ยวต่อไปที่จะเข้าสถานีบนจอ LED เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าดอนเมือง กับท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งได้ดำเนินการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ได้ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 1.กรณีป้ายบอกทาง
บนสถานีไม่ชัดเจน ซึ่งได้เพิ่มสัญลักษณ์เครื่องบินในป้ายบอกทางเพื่อให้เกิดความชัดเจน พร้อมทั้งเพิ่มสัญลักษณ์
ผู้พิการเพื่อแจ้งผู้โดยสารให้ทราบถึงสิ่งอำนวยความสะดวก

2. ขาดทางลาดสำหรับผู้โดยสาร โดยจะมีการทำทางลาดชั่วคราวบน Sky Walk และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีแผนจะทำ Sky Walk ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ 3.จุดจอด Drop Off และจอดรถของสถานี ซึ่ง กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) รฟท. และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ได้ร่วมกันจัดระเบียบจุดจอด รวมถึงประสานตำรวจ เพื่อร่วมกันจัดระเบียบการจราจรด้วย

ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของการจัดทำ Sky Walk นั้น รฟท.ได้หารือกับกรมการขนส่งทางราง (ขร.)ในการออกแบบแล้วอยู่ระหว่างการสรุปและตั้งงบประมาณดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

และจากที่ รฟท.ได้เปิดให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการให้บริการ และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้บริการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage : Bangsue Grand Station ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย Airport Rail Link หรือ โทรสายด่วน 1690 ซึ่งปัจจุบันได้มีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

เช่น ปัญหาหาบเร่แผงลอยบริเวณรอบ สถานี เสนอแนะให้ปรับปรุงความสะดวกทางเข้าสถานี ป้ายบอกทางโดยเฉพาะสถานีชานเมือง ควรจัดเก้าอี้ ให้นั่งพักระหว่างรอขบวนรถ การเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟสายสีแดง เป็นต้น ซึ่งรฟท. จะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุดต่อไป

 
นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ได้สั่งการให้ รฟฟท.รวบรวมข้อมูลการเปิดให้บริการในช่วงที่ผ่านมา มาวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการรูปแบบการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น การปรับขบวนรถและความถี่ในการเดินรถ เป็นต้น เพื่อให้การจัดการด้านค่าใช้จ่ายการเดินรถให้มีความคุ้มค่า และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการ โดยพิจารณาถึงการรับประกันความชำรุดบกพร่องในงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซมในระยะเวลาการรับประกัน เช่น ปรับปรุงพื้นที่ถนน เส้นทางเข้าสถานี ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ให้ รฟท. พิจารณาแนวทางในการเพิ่มปริมาณผู้โดยสาร เช่น การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงให้มากขึ้น โดยการพัฒนาระบบเชื่อมต่อ (Feeder) ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และราคาเหมาะสม รวมถึงการสำรวจข้อมูลการเดินทางของประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อนำไปวิเคราะห์และออกแบบการบริการที่ตอบสนองกับการใช้บริการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการใช้บัตรโดยสาร EMV ร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ รวมถึงการบริหารจัดการเวลาเดินรถให้มีความเหมาะสม

รวมถึงให้ รฟท. พิจารณาเพิ่มเติมในด้านการใช้พื้นที่สถานีกลางบางซื่อในการจัดงานนิทรรศการต่าง ๆ รวมถึงการทำโปรโมชั่นร่วมกับผู้จัดงาน เช่น การให้ส่วนลดในการซื้อสินค้ากับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า เป็นต้น  


กำลังโหลดความคิดเห็น