xs
xsm
sm
md
lg

เร่งปรับปรุงหลายจุด "สีแดง-สถานีกลางบางซื่อ" ผลเช็กลิสต์ยังมีปัญหาให้บริการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะกรรมการเช็กลิสต์ "สีแดง-สถานีกลางบางซื่อ" ลุยสแกนทุกจุดแก้ปัญหาบริการ สั่งปรับปรุงป้ายให้เข้าใจง่าย ไม่สับสน พร้อมประเมินความพร้อมการให้บริการรูปแบบการเดินรถไฟเข้าสถานี หัวลำโพงตามนโยบาย "คมนาคม" ต่อไป
 
วันนี้ (16 ม.ค. 65) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มด้านภารกิจขนส่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ และรูปแบบการเดินรถไฟเข้าสู่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) พร้อมด้วย นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง อนุกรรมการและเลขานุการ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผศ.ดร.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ผู้แทนอนุกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา รวมทั้งองค์กรวิชาชีพ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ลงสำรวจตรวจประเมินคุณภาพสถานีกลางบางซื่อ เพื่อประเมินความพร้อมการให้บริการตามเกณฑ์การประเมินความพร้อมด้านการบริการ (Checklist) 8 ด้านของ ขร. ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการเชื่อมต่อ
3. ด้านการให้ข้อมูล
4. ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
5. ด้านความสะดวกสบาย
6. ด้านการออกแบบเพื่อคนทุกคน
7. ด้านการให้บริการ
8. ด้านสุนทรียภาพความงดงาม

คณะอนุกรรมการฯ ได้สำรวจในภาพรวมสำหรับเตรียมการรองรับผู้โดยสาร ตั้งแต่ทางเข้า-ออก จุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักคอย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ห้องสุขา เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ เป็นต้น 

ซึ่งการประเมินดังกล่าวเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญ ความรู้ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งทางราง ให้สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียมในระบบรถไฟชานเมือง รถไฟระหว่างเมือง ตลอดจนระบบการเดินทางเชื่อมต่อรอบสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รวมทั้งพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ ณ สถานีกลางบางซื่อ ในกรณีย้ายสถานีต้นทาง/ปลายทางของขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือจากสถานีกรุงเทพมายังสถานีกลางบางซื่อ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้มีความเห็นเพิ่มเติมบางประการ เช่น เสนอให้ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ภายในสถานีให้สื่อเข้าใจได้โดยง่าย เสนอให้มีการแจ้งข้อมูลรถไฟชานเมืองสายสีแดงขบวนถัดไปที่จะเข้าจอดบนจอ LED ภายในสถานี มีการเพิ่มข้อมูลชานชาลาและตำแหน่งที่จะขึ้นลงรถไฟบนตั๋วโดยสาร การเพิ่มทางลาด และปรับปรุงตะแกรงบริเวณทางระบายน้ำไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของวีลแชร์ ตลอดจนการกำหนดมาตรการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้วีลแชร์บนชั้นชานชาลา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ขร.จะได้ประมวลผล ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการต่อคณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพสถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ และรูปแบบการเดินรถไฟเข้าสู่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) พิจารณา ก่อนรายงานกระทรวงคมนาคมต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น