xs
xsm
sm
md
lg

กางเต็นท์รับลมหนาวฟรี! กรมทางหลวงเปิดพื้นที่ 38 แห่งทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทางหลวงเปิดจุดบริการทั่วประเทศ 38 แห่งกางเต็นท์รับลมหนาวฟรี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ขานรับนโยบายการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศทำให้มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนรับลมหนาวโดยเฉพาะทางภาคเหนือและจังหวัดท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยได้จัดเตรียมจุดบริการกางเต็นท์ทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 30 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ภาคตะวันตก 3 แห่ง ภาคกลาง 2 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการท่องเที่ยวของประชาชน โดยพื้นที่กางเต็นท์แต่ละแห่งจะตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการน้ำดื่ม ห้องสุขา และสอบถามข้อมูลทางหลวง สำหรับประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงยังได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าพักต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ จะต้องตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าพักและมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าพักปลอดภัยยิ่งขึ้น  

สำหรับจุดบริการลานกางเต็นท์ จำนวน 38 แห่ง มีดังต่อไปนี้
 
จังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง หมวดทางหลวงจอมทอง ทล.1009 ตอน จอมทอง-ดอยอินทนนท์ กม.31+450, หมวดทางหลวงแม่แตง ทล.1095 ตอน หนองโค้ง-กิ่วคอหมา กม.14+584, หมวดทางหลวงเชียงดาว ทล.107 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท กม.84+215 

จังหวัดลำปาง 2 แห่ง หมวดทางหลวงสบปราบ ทล.1 ตอน สบปราบ-เกาะคา กม.650+917, หมวดทางหลวงห้างฉัตร ทล.11 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาน กม.482+356 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ทล.108 ตอน สะพานแม่ริด-ห้วยงู กม.197+350, หมวดทางหลวงแม่ลาน้อย ทล.108 ตอน ห้วยงู-หนองแห้ง กม.240+750, หมวดทางหลวงขุนยวม ทล.108 ตอน หนองแห้ง-แม่สุริน กม.284+856 หมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทล.1095 ตอน ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน กม.197+907, หมวดทางหลวงปาย ทล.1395 ตอน ทางเข้าปาย กม.4+100 

จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง หมวดทางหลวงแม่ลาว ทล.1 ตอน พาน-บ้านร่องขุ่น กม.896+845, หน่วยบำรุงทางภูชี้ฟ้า ทล.1093 ตอน ขุนห้วยไคร้-ผาตั้ง กม.63+500 (ขาเข้า) 

จังหวัดน่าน 3 แห่ง หมวดทางหลวงนาน้อย ทล.1083 ตอน เด่นชาติ-นาน้อย กม.69+485 (ขาออก), หมวดทางหลวงผาช้างน้อย ทล.1148 ตอน สะเกิน-สบทุ กม.82+000 (ขวาทาง), หมวดทางหลวงบ่อเกลือ ทล.1081 ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ กม.67+110 

จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง หมวดทางหลวงศรีวิไล ทล.222 ตอน ท่ากกแดง-บึงกาฬ กม.102+526 

จังหวัดกำแพงเพชร 4 แห่ง สำนักงานแขวงกำแพงเพชร ทล.1 ตอน ปากดง-นครชุม กม.453+076 (ขาออก), หมวดทางหลวงคลองขลุง ทล.1 ตอน โนนปอแดง-ปากดง กม.423+809 (ขาออก), หมวดทางหลวงโกสัมพีนคร ทล.1 ตอน นครชุม-วังเจ้า กม.476+553 (ขาเข้า), หมวดทางหลวงคลองลานพัฒนา ทล.1117 ตอน คลองแม่ลาย-อุ้มผาง กม.55+000 (ขาออก) 

จังหวัดตาก 6 แห่ง หมวดทางหลวงหนองบัวใต้ ทล.1 ตอน วังเจ้า-ตาก กม.511+826, หมวดทางหลวงแม่สลิด ทล.1 ตอน วังม่วง-แม่เชียงรายบน กม.560+449, หมวดทางหลวงแม่สอด ทล.12 ตอน กลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย-พม่า) - แม่ละเมา กม. 33+621, หมวดทางหลวงท่าสองยาง ทล.105 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่เงา กม.115+550, หมวดทางหลวงคีรีราษฎร์ ทล.1090 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง กม.88+050, หมวดทางหลวงอุ้มผาง ทล.1090 ตอน อุ้มผาง-กะแง่คี กม.165+799 

จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง หมวดทางหลวงแม่สิน ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย-แม่สิน กม.184+219 (ขวาทาง)

จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง หมวดทางหลวงแก่งโสภา ทล.12 ตอน วังทอง-เข็กน้อย กม.269+100 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง หมวดทางหลวงเขาค้อ ทล.2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ กม.23+600 

จังหวัดเลย 2 แห่ง หมวดทางหลวงภูกระดึง ทล.201 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ กม.266+737, หมวดทางหลวงปากชม ทล.211 ตอน ปากชม-เชียงคาน กม.148+350 

จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง หมวดทางหลวงกันทรลักษ์ ทล.221 ตอน แยกการช่าง-เชิงบันไดเขาพระวิหาร กม.59+900 

จังหวัดกาญจนบุรี 2 แห่ง หมวดทางหลวงไทรโยค ทล.323 ตอน แยกปากกิเลน-น้ำตกไทรโยคใหญ่ กม.116+574 (ขาออก กทม.), หมวดทางหลวงทองผาภูมิ ทล.323 ตอน แก่งประลอม-ทองผาภูมิ กม.181+058 (ขาเข้า กทม.)
         
จังหวัดอุทัยธานี 2 แห่ง หมวดทางหลวงบ้านไร่ ทล.3011 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ กม.5+006, ศูนย์บำรุงทางและบริการประชาชน (เป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงบ้านไร่) ทล.3011 ตอน บ้านไร่-บ้านใต้ กม.24+200 
           
จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทล.3208 ตอน น้ำพุ-เมืองผาปกค้างคาว กม.43+550 

จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง หมวดทางหลวงโขงเจียม ทล.2222 ตอน โขงเจียม-สะพือ กม.0+925

หากประชาชนต้องการจองพื้นที่กางเต็นท์หรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง)

       
กำลังโหลดความคิดเห็น