xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์รอบศูนย์ซ่อมสายสีแดง "น้อมรำลึกในหลวง ร.๙"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การรถไฟฯ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ปรับภูมิทัศน์รอบศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นผู้แทนการรถไฟฯ และประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และวันรู้รักสามัคคี 3 ธันวาคม 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ตัวแทนจิตอาสา ประชาชน และตัวแทนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาทำความดีที่การรถไฟฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับการรถไฟฯ ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสมัครสมานสามัคคี และก่อให้เกิดความห่วงแหนต่อกิจการรถไฟฯ ในฐานะสมบัติของชาติ

ทั้งนี้ ภายหลังการเปิดงาน เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ตัวแทนจิตอาสา ประชาชน และชุมชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะมูลฝอย ขุดถอนวัชพืช ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง และพื้นที่ข้างเคียงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้สัญจรไปมา

สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสถานีกลางบางซื่อ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางแห่งใหม่ของประเทศ โดยมีรถไฟชานเมืองสายสีแดงให้บริการเชื่อมต่อการเดินทางแก่ประชาชน ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา


กำลังโหลดความคิดเห็น