xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ'ร.9'แบบชีวิตวิถีใหม่ 5 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ในการนี้ รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยเป็นการจัดกิจกรรมแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือนิวนอร์มัล (New Normal) ซึ่งจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้เฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบแล้ว และต้องดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย

1. การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 สำหรับภาครัฐ ส่วนกลาง จัดพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง เวลา 07.30 น. โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมภริยา ส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัดพิจารณาจัดพิธีฯ ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ขณะที่ในต่างประเทศ ให้สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ไทยพิจารณาจัดพิธีฯ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม สำหรับภาคเอกชนและประชาชนสามารถพิจารณาทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ที่วัดใกล้สถานที่ทำงานหรือบ้านพัก

2. การจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เฉพาะภาครัฐ ส่วนกลาง จัดพิธีฯ ณ ท้องสนามหลวง เวลา 08.30 น. ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และภริยานายกรัฐมนตรีวางพานพุ่มในนามคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัดพิจารณาจัดพิธีฯ ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม ขณะที่ในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยพิจารณาจัดพิธีฯ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

3. การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ทุกภาคส่วนสามารถพิจารณาจัดตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน หรือสถานที่ที่เห็นสมควร ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564

4. การจัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เพื่อถวายพระราชกุศลในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนพิจารณาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา อาทิ การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เหมาะสมและสามารถบำรุงรักษาได้ต่อเนื่อง การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน ศาสนสถาน หรือสถานที่สาธารณะ โดยต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ ครบแล้ว และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

นายธีรภัทร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 รวมทั้งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เผยแพร่ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ทุกสถานี เว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน ในช่วงวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และขอเชิญชมสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2564 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ