xs
xsm
sm
md
lg

บางจากจับมือพันธมิตรภาครัฐ-เอกชนติดตั้งตู้เติมน้ำมันอัจฉริยะฯ ใน พท.ห่างไกล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บางจากผนึก พม. ไมโครออยล์ ดีแทคส่ง “กระทิง” ตู้เติมน้ำมันอัจฉริยะระบบดิจิทัลตู้แรกในประเทศไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น ตั้งเป้าติดตั้งตู้เติมน้ำมันระบบดิจิทัล 1,000 แห่งทั่วประเทศในปี 2565

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฉบับ ประกอบด้วยบันทึกข้อตกลง “โครงการเสริมสร้างสวัสดิการให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)” และบันทึกข้อตกลง “โครงการพัฒนา
ตู้เติมน้ำมันอัจฉริยะระบบดิจิทัล” เพื่อร่วมดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตู้เติมน้ำมันอัจฉริยะระบบดิจิทัล ภายใต้ชื่อ “ตู้กระทิง”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเสริมสร้างสวัสดิการให้กับ อพม.ผ่านการดำเนินการติดตั้งตู้เติมน้ำมันอัจฉริยะระบบดิจิทัล “ตู้กระทิง” ในพื้นที่ชุมชน โดยบางจากฯ เป็นผู้ลงทุนตู้กระทิง และบริษัท ไมโครออยล์ฯ เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งและบริหารตู้กระทิง

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีนโยบายส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ อพม. ด้วยการเข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมตู้น้ำมันชุมชนเพื่อความยั่งยืน” กับบางจาก และไมโครออยล์แอนด์รีเทล ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5 จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ อพม.ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ชุมชนที่ห่างไกลเข้าถึงน้ำมันคุณภาพได้ โดยตั้งเป้าหมายการติดตั้งตู้เติมน้ำมันระบบดิจิทัล 1,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2565

โดย อพม.ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับสวัสดิการเป็นส่วนแบ่งรายได้และสิทธิพิเศษจากการเติมน้ำมันด้วย

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมสีเขียวเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บางจากฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตู้เติมน้ำมันอัจฉริยะระบบดิจิทัล “ตู้กระทิง” จะได้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นช่องทางช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ อพม.ในรูปแบบของสวัสดิการ โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและการประสานความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐกับเอกชน


“ตู้กระทิง” เกิดจากการนำเสนอแนวคิดของพนักงานภายในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถนำไปต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจได้ ซึ่งในวันนี้มีการลงนามข้อตกลงอีก 1 ฉบับ “โครงการพัฒนาตู้เติมน้ำมันอัจฉริยะระบบดิจิทัล” ระหว่าง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมโครออยล์แอนด์รีเทล จำกัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด โดยบางจากฯ จะทำงานร่วมกับไมโครออยล์และดีแทคในการดำเนินการติดตั้งและบริหารตู้เติมน้ำมันและจัดทำระบบสื่อสารเพื่อใช้ในการจัดตั้งเครือข่ายตู้กระทิงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้ตู้กระทิงเป็นแพลตฟอร์มให้บริการน้ำมันคุณภาพที่เข้าถึงระดับชุมชนเล็กๆ ช่วยส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงพลังงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และต่อยอดขยายไปสู่บริการอื่นๆ นอกเหนือจากบริการด้านน้ำมันในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นได้อย่างรอบด้าน

นายซาดัท อิบเน ซามาน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับบริษัท บางจากฯ และบริษัท ไมโครออยล์ฯ นำนวัตกรรมไปสู่ชุมชนด้วยตู้กระทิง ตู้เติมน้ำมันอัจฉริยะตู้แรกของไทยที่ใช้เทคโนโลยี IoT ซิมการ์ดจาก dtact business ที่สามารถตรวจสอบปริมาณการเติมน้ำมันต่อครั้ง จำนวนเงินที่เติม ตลอดจนความถี่พฤติกรรมการใช้งานที่นำความเชี่ยวชาญจาก dtac business มาเชื่อมต่อข้อมูลด้วยซิมการ์ดประเภทรับส่งดาต้า (data simcard) เพื่อใช้สำหรับควบคุมและประมวลผลข้อมูลการทำงานของตู้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากตู้ไหนขัดข้องหรือพบพฤติกรรมการใช้งานผิดปกติ ระบบจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยควบคุมกลางเพื่อทำการตรวจสอบทันที

ทั้งยังสามารถนำข้อมูลจากระบบมาศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจตู้เติมน้ำมันระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนา business model และกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป

ความร่วมมือครั้งนี้ยังร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์แผนในการขยายธุรกิจ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจในรูปแบบธุรกิจอื่นๆ ที่เหมาะสมในอนาคต เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่าย หรือธุรกิจอื่นๆ ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต โดยในเบื้องต้นตู้กระทิงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี IoT ซิมจาก dtac business จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คนในท้องถิ่นสามารถเติมน้ำมันจากตู้ในชุมชนใกล้บ้าน โดยไม่ต้องขับขี่รถจักรยานยานต์ออกถนนใหญ่ เดินทางได้ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุลงได้ส่วนหนึ่งอีกด้วย