xs
xsm
sm
md
lg

เริ่ม 1 ธ.ค.! รฟท.เปิดเดินรถเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมเพิ่มอีก 22 ขบวนทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การรถไฟฯ เปิดเดินรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมเพิ่ม 22 ขบวน รองรับการผ่อนคลายมาตรการ และการยกเลิกเคอร์ฟิวทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่ม 1 ธันวาคมเป็นต้นไป

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง และยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ การรถไฟฯ ได้ปรับการเดินขบวนรถให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทางและรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยเพิ่มการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมอีกจำนวน 22 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่างๆ ดังนี้

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ขบวน เปิดเดินวันที่ 9-10 ธันวาคม 2564 ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 กรุงเทพฯ-หนองคาย-กรุงเทพฯ

สายใต้ จำนวน 6 ขบวน เปิดเดินวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ได้แก่ ขบวนรถนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพฯ-น้ำตก-กรุงเทพฯ, ขบวนรถนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพฯ-สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพฯ

เปิดเดินวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39/44 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ

ขบวนรถเชิงสังคม เปิดเดินวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สายใต้ จำนวน 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี-น้ำตก-ธนบุรี

สายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ จำนวน 12 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 4302/4303 มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4312/4313 มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4316/4317 มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4324/4325 มหาชัั-ยวงเวียนใหญ่-มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4342/4343 มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4346/4347 มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย

โดยการรถไฟฯ ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค.เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 150 ขบวนต่อวัน เป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 34 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม 116 ขบวน โดยแบ่งตามเส้นทางเป็นสายเหนือ 32 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 38 ขบวน สายใต้ 34 ขบวน สายตะวันออก 20 ขบวน สายมหาชัย 22 ขบวน และสายแม่กลอง 4 ขบวน

อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ คำนึงถึงการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ

หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น