xs
xsm
sm
md
lg

รฟท.ปรับเพิ่มการเดินรถอีก 26 ขบวน เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง และยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดย รฟท.ได้ปรับการเดินขบวนรถให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทาง และรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ซึ่งเพิ่มการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมอีก 26 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการเส้นทางต่างๆ ดังนี้

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน เปิดเดินวันที่ 9/10 ธ.ค.64 ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ และขบวนรถเร็วที่ 141/142 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ , สายใต้ 8 ขบวน เปิดเดิน วันที่ 4 ธ.ค.64 ได้แก่ ขบวนรถนำเที่ยวที่ 909/910 กรุงเทพ – น้ำตก – กรุงเทพ และขบวนรถนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ, เปิดเดิน วันที่ 9 ธ.ค.64 ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39/44 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ และเปิดเดิน วันที่ 9/10 ธ.ค.64 ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ

ขบวนรถเชิงสังคม เปิดเดินวันที่ 1 ธ.ค.64 สายใต้ 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี – น้ำตก – ธนบุรี, สายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ 12 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถธรรมดาที่ 4302/4303 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4312/4313 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4316/4317 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4324/4325 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย, ขบวนรถธรรมดาที่ 4342/4343 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย และขบวนรถธรรมดาที่ 4346/4347 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย

นายนิรุฒ กล่าวต่อว่า รฟท. ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอ และเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้น