xs
xsm
sm
md
lg

พช.พัทลุงจับมือท่องเที่ยวจังหวัดขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชน (พช.) จังหวัดพัทลุง นำโดย นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดตัวสูตรอาหารวิถีถิ่นพัทลุง จำนวน 22 สูตร จาก 11 ชุมชน ในกิจกรรม “เปิดตัวสูตรอาหารท้องถิ่นพัทลุงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นพัทลุง” เพื่อสนองตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมศิวา รอยัล อ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สำหรับงาน “เปิดตัวสูตรอาหารวิถีถิ่นพัทลุงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นพัทลุง” จัดขึ้นโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง นำโดย นางสาววิลาวรรณ โป้บุญส่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารวิถีถิ่นพัทลุง โดยมุ่งเผยแพร่เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสูตรอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพัทลุงมาต่อยอดพัฒนาเป็นสูตรอาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ชุมชน มุ่งหวังสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากมีการแถลงข่าวเปิดตัวสูตรอาหารวิถีถิ่นพัทลุงแล้ว ยังมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องราวสูตรอาหารท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง มีกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารพื้นบ้านให้ได้สัมผัสและลองลิ้มชิมรส รวมทั้งการแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงในรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชนจากแหล่งท่องเที่ยวจากแอ่งใหญ่....สู่แอ่งเล็ก เน้นการให้ความรู้สู่ชุมชนท่องเที่ยว และเครือข่ายท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น